• H?zl? ve ?fkeli 3 Tokyo Yar??? - Fast And Farious Tokyo Drift T?rk?e Dublaj
  1080P
  H?zl? ve ?fkeli 3 Tokyo Yar??? - Fast And Farious Tokyo Drift T?rk?e Dublaj
  IMDb6.9
  Dublaj

  H?zl? ve ?fkeli 3 Tokyo Yar??? - Fast And Farious Tokyo Drift T?rk?e Dublaj

   Süre: 104 Dk.

   Vizyon Tarihi: 2006

   0

   0

  Sean ya?amakta oldu?u hayattan hiç mutlu de?ildir ve babas?n?n yoklu?u da buna etki eden unsurlardan biridir. Tek sevdi?i ?ey ise yasalara ayk?r? sokak yar??lar?na kat?lmakt?r. Yapt??? ?eyler yüzünden annesi ile birlikte sürekli ta??nmak zorunda kalan Sean art?k bu yar??larda kaza yapmaya al??m?? ve sürü? konusunda da olduk&cc...
  Fragmanı Eklenmemiş
  Geri Dön Filmi İzle
 • Tinker Bell ve Canavar Efsanesi - T?rk?e Dublaj
  1080P
  Tinker Bell ve Canavar Efsanesi - T?rk?e Dublaj
  IMDb7.3
  Dublaj

  Tinker Bell ve Canavar Efsanesi - T?rk?e Dublaj

   Süre: 137 Dk.

   Vizyon Tarihi: 2015

   0

   0

  Tinkerbell ve dostlar?, korkunç bir canavar yuvalar?n? y?kmadan önce onun ortadan kald?r?laca??na emindirler. Fawn perileri korumak amac?yla tüm cesaretini toplar. Ancak bu yarat?k dü?ündükleri gibi korkunç mudur? Kimseyi d?? görünü?üne göre davranmamak gerekti?ine inanan e?lenceli ve yetenekli ...
  Fragmanı Eklenmemiş
  Geri Dön Filmi İzle
 • Kardaki Palmiyeler - Palmeras en la nieve T?rk?e Dublaj
  1080P
  Kardaki Palmiyeler - Palmeras en la nieve T?rk?e Dublaj
  IMDb7.3
  Dublaj

  Kardaki Palmiyeler - Palmeras en la nieve T?rk?e Dublaj

   Süre: 163 Dk.

   Vizyon Tarihi: 2015

   0

   0

  Huesca Da?lar?’nda hayat?n? sürdüren Killian, genç bir adam olana kadar ya?ad??? da??n d???nda hiçbir yere ç?kmam??t?r. 1953’te, babas? ve abisi ile beraber, kakao tarlalar?nda çal??mak için Fernando Poo ismindeki egzotik adaya gider. Bu adada kald??? 20 sene boyunca olgunla?acak, bilgi birikimi yapaca...
  Fragmanı Eklenmemiş
  Geri Dön Filmi İzle
 • R?zgarla Konu?anlar - Windtalkers T?rk?e Dublaj
  1080P
  R?zgarla Konu?anlar - Windtalkers T?rk?e Dublaj
  IMDb7.5
  Dublaj

  R?zgarla Konu?anlar - Windtalkers T?rk?e Dublaj

   Süre: 153 Dk.

   Vizyon Tarihi: 2002

   0

   0

  Yine Nicolas Cage yine güzel bir yap?m ikinci dünya sava?? s?ras?nda Amerikal?lar?n haberle?me için kulland?klar? a??n ?ifresini her defas?nda k?r?p bütün gizli bilgileri dinleyen japonlar?n k?ramayaca?? bir kod bulmak için özel bir ekip haz?rlayan amerikal?lar Navajo yerlilerinden kendi halklar?na özel bir dil...
  Fragmanı Eklenmemiş
  Geri Dön Filmi İzle
 • Kral?n K?l?c? - Final Fantasy XV T?rk?e Dublaj
  1080P
  Kral?n K?l?c? - Final Fantasy XV T?rk?e Dublaj
  IMDb7.1
  Dublaj

  Kral?n K?l?c? - Final Fantasy XV T?rk?e Dublaj

   Süre: 110 Dk.

   Vizyon Tarihi: 2016

   0

   0

  Eos, bir zamanlar sihirli kristallere sahip olmu? uluslar?n s?n?rlara sayg? duyarak beraber ya?ad??? bir gezegen olagelmi?tir. Fakat zaman geçtikçe bu kristaller ortadan yok olmu?, yaln?zca Lucis ulusu, kristalini saklamay? ba?arm??t?r. Bu kristalin gücünü kullanarak i?galcilerden kendilerini korumay? ba?arm??lard?r. Lucis krall?...
  Fragmanı Eklenmemiş
  Geri Dön Filmi İzle
 • Landmine Goes Click - T?rk?e Altyaz?l?
  1080P
  Landmine Goes Click - T?rk?e Altyaz?l?
  IMDb6.4
  Altyaz?

  Landmine Goes Click - T?rk?e Altyaz?l?

   Süre: 110 Dk.

   Vizyon Tarihi: 2015

   0

   0

  Amerikal? ve evlenmek üzere olan iki genç çift ile bir arkada??, toplamda 3 ki?i Gürcistan s?n?rlar? içerisinde bulunan bir da?a giderek burada kamp yapmak isterler. Her ?ey planland??? gibi ve yolunda gitmektedir fakat aralar?ndan biri eski sava? zamanlar?ndan kalma bir may?n?n üzerine bas?nca ne yapacaklar?n? bilemezler....
  Fragmanı Eklenmemiş
  Geri Dön Filmi İzle
 • Derinlik Sarho?lu?u - The Abyss T?rk?e Dublaj
  1080P
  Derinlik Sarho?lu?u - The Abyss T?rk?e Dublaj
  IMDb7.6
  Dublaj

  Derinlik Sarho?lu?u - The Abyss T?rk?e Dublaj

   Süre: 139 Dk.

   Vizyon Tarihi: 1989

   0

   0

  So?uk Sava? dönemi zamanlar?nda bir Amerikan nükleer denizalt?s? bilinmeyen bir dü?man?n sald?r?s?na maruz kal?r ve deniz taban?na oturur. Amerikan donanmas? yak?nlardaki bir petrol istasyonunun çal??anlar?ndan olay?n nedenini ara?t?rmalar?n? ister ve onlara destek olarak bir özel tim ve yüksek teknolojiyle donat?lm?? bir ara?...
  Fragmanı Eklenmemiş
  Geri Dön Filmi İzle
 • Toz Ol - Skiptrace T?rk?e Altyaz?l?
  1080P
  Toz Ol - Skiptrace T?rk?e Altyaz?l?
  IMDb5.8
  Altyaz?

  Toz Ol - Skiptrace T?rk?e Altyaz?l?

   Süre: 107 Dk.

   Vizyon Tarihi: 2016

   1

   0

  Hong Kong'lu dedektif Bennie Chan (Jackie Chan), geçmi?inde orta??n? öldürmü? olan Victor Wong'u senelerdir adeta saplant?l? bir biçimde yakalaman?n yollar?n? aramaktad?r. Bir gün Chan'in ye?eni Bai Shu (Bingbing Fan), Wong mafyas?yla ba??n? belaya sokunca ona yard?m edebilecek tek ki?iyi, oldukça öne...
  Fragmanı Eklenmemiş
  Geri Dön Filmi İzle
 • X-Men Apocalypse - T?rk?e Dublaj & T?rk?e Altyaz?l?
  1080P
  X-Men Apocalypse - T?rk?e Dublaj & T?rk?e Altyaz?l?
  IMDb7.3
  Dublaj

  X-Men Apocalypse - T?rk?e Dublaj & T?rk?e Altyaz?l?

   Süre: 144 Dk.

   Vizyon Tarihi: 2016

   0

   0

  Medeniyetin ba??ndan beri, Apocalypse bir tanr? gibi görülmekted?r. X-Men evreninin en güçlü mutant olan Apocalypse birçok mutant?n özelli?ini kendinde toplayarak ölümsüz ve yenilmez olmu?tur.Binlerce senelik uykusundan uyan?p dünyay? tan?nmaz halde bulur. Bu duruma oldukça sinirlenen Apocalyp...
  Fragmanı Eklenmemiş
  Geri Dön Filmi İzle
 • Kartal Eddie - Eddie the Eagle T?rk?e Dublaj & T?rk?e Altyaz?l?
  1080P
  Kartal Eddie - Eddie the Eagle T?rk?e Dublaj & T?rk?e Altyaz?l?
  IMDb7.5
  Dublaj

  Kartal Eddie - Eddie the Eagle T?rk?e Dublaj & T?rk?e Altyaz?l?

   Süre: 106 Dk.

   Vizyon Tarihi: 2016

   0

   0

  Film, ?ngiltere tarihindeki en me?hur kayak atlamac? olan Michael Edwards, nam-? de?er Eddie the Eagle’ ?n örnek te?kil eden üstün ba?ar?s?n? anlat?yor. Edwards’?n spora ‘asla ölüm deme’ yakla??m? tasvir edilir. Eddie kayakla atlamaya ba?laman?n öncesinde birçok spor dal?nda ?ans?n? dener. 1984 K??...
  Fragmanı Eklenmemiş
  Geri Dön Filmi İzle
1080P Filmler
1080P
H?zl? ve ?fkeli 3 Tokyo Yar??? - Fast And Farious Tokyo Drift T?rk?e Dublaj
H?zl? ve ?fkeli 3 Tokyo Yar??? - Fast And Farious Tokyo Drift T?rk?e Dublaj
Sean ya?amakta oldu?u hayattan hiç mutlu de?ildir ve babas?n?n yoklu?u da buna etki eden unsurlardan biridir. Tek sevdi?i ?ey ise yasalara ayk?r? sokak yar??lar?na kat?lmakt?r. Yapt??? ?eyler yüzünden annesi ile birlikte ...
 •   Tür :
 •   İzlenme: 8
 •   0
    0
 •   Vizyon : 2006
 •   Süre : 104 Dk.
IMDb6.9
Dublaj
1080P
Tinker Bell ve Canavar Efsanesi - T?rk?e Dublaj
Tinker Bell ve Canavar Efsanesi - T?rk?e Dublaj
Tinkerbell ve dostlar?, korkunç bir canavar yuvalar?n? y?kmadan önce onun ortadan kald?r?laca??na emindirler. Fawn perileri korumak amac?yla tüm cesaretini toplar. Ancak bu yarat?k dü?ündükleri gibi korkun&...
 •   Tür : Aile Filmleri, Macera Filmleri, Aksiyon Filmleri
 •   İzlenme: 6
 •   0
    0
 •   Vizyon : 2015
 •   Süre : 137 Dk.
IMDb7.3
Dublaj
1080P
Kardaki Palmiyeler - Palmeras en la nieve T?rk?e Dublaj
Kardaki Palmiyeler - Palmeras en la nieve T?rk?e Dublaj
Huesca Da?lar?’nda hayat?n? sürdüren Killian, genç bir adam olana kadar ya?ad??? da??n d???nda hiçbir yere ç?kmam??t?r. 1953’te, babas? ve abisi ile beraber, kakao tarlalar?nda çal??mak i&...
 •   Tür : Romantik Filmler, Dram Filmleri
 •   İzlenme: 13
 •   0
    0
 •   Vizyon : 2015
 •   Süre : 163 Dk.
IMDb7.3
Dublaj
1080P
R?zgarla Konu?anlar - Windtalkers T?rk?e Dublaj
R?zgarla Konu?anlar - Windtalkers T?rk?e Dublaj
Yine Nicolas Cage yine güzel bir yap?m ikinci dünya sava?? s?ras?nda Amerikal?lar?n haberle?me için kulland?klar? a??n ?ifresini her defas?nda k?r?p bütün gizli bilgileri dinleyen japonlar?n k?ramayaca?? bir...
 •   Tür : Sava? Filmleri, Aksiyon Filmleri
 •   İzlenme: 9
 •   0
    0
 •   Vizyon : 2002
 •   Süre : 153 Dk.
IMDb7.5
Dublaj
1080P
Kral?n K?l?c? - Final Fantasy XV T?rk?e Dublaj
Kral?n K?l?c? - Final Fantasy XV T?rk?e Dublaj
Eos, bir zamanlar sihirli kristallere sahip olmu? uluslar?n s?n?rlara sayg? duyarak beraber ya?ad??? bir gezegen olagelmi?tir. Fakat zaman geçtikçe bu kristaller ortadan yok olmu?, yaln?zca Lucis ulusu, kristalini saklamay? ...
 •   Tür : Bilim Kurgu Filmleri, Fantastik Filmler, Macera Filmleri
 •   İzlenme: 8
 •   0
    0
 •   Vizyon : 2016
 •   Süre : 110 Dk.
IMDb7.1
Dublaj
1080P
Landmine Goes Click - T?rk?e Altyaz?l?
Landmine Goes Click - T?rk?e Altyaz?l?
Amerikal? ve evlenmek üzere olan iki genç çift ile bir arkada??, toplamda 3 ki?i Gürcistan s?n?rlar? içerisinde bulunan bir da?a giderek burada kamp yapmak isterler. Her ?ey planland??? gibi ve yolunda gitme...
 •   Tür : Gerilim Filmleri, Korku Filmleri, Dram Filmleri
 •   İzlenme: 10
 •   0
    0
 •   Vizyon : 2015
 •   Süre : 110 Dk.
IMDb6.4
Altyaz?
1080P
Derinlik Sarho?lu?u - The Abyss T?rk?e Dublaj
Derinlik Sarho?lu?u - The Abyss T?rk?e Dublaj
So?uk Sava? dönemi zamanlar?nda bir Amerikan nükleer denizalt?s? bilinmeyen bir dü?man?n sald?r?s?na maruz kal?r ve deniz taban?na oturur. Amerikan donanmas? yak?nlardaki bir petrol istasyonunun çal??anlar?ndan olay?...
 •   Tür : Bilim Kurgu Filmleri, Gizem Filmleri, Gerilim Filmleri
 •   İzlenme: 20
 •   0
    0
 •   Vizyon : 1989
 •   Süre : 139 Dk.
IMDb7.6
Dublaj
1080P
Toz Ol - Skiptrace T?rk?e Altyaz?l?
Toz Ol - Skiptrace T?rk?e Altyaz?l?
Hong Kong'lu dedektif Bennie Chan (Jackie Chan), geçmi?inde orta??n? öldürmü? olan Victor Wong'u senelerdir adeta saplant?l? bir biçimde yakalaman?n yollar?n? aramaktad?r. Bir gün Chan'in ye?e...
 •   Tür : Komedi Filmleri, Aksiyon Filmleri
 •   İzlenme: 19
 •   0
    1
 •   Vizyon : 2016
 •   Süre : 107 Dk.
IMDb5.8
Altyaz?
1080P
X-Men Apocalypse - T?rk?e Dublaj & T?rk?e Altyaz?l?
X-Men Apocalypse - T?rk?e Dublaj & T?rk?e Altyaz?l?
Medeniyetin ba??ndan beri, Apocalypse bir tanr? gibi görülmekted?r. X-Men evreninin en güçlü mutant olan Apocalypse birçok mutant?n özelli?ini kendinde toplayarak ölümsüz ve yenilmez o...
 •   Tür : Bilim Kurgu Filmleri, Fantastik Filmler, Aksiyon Filmleri
 •   İzlenme: 25
 •   0
    0
 •   Vizyon : 2016
 •   Süre : 144 Dk.
IMDb7.3
Dublaj
1080P
Kartal Eddie - Eddie the Eagle T?rk?e Dublaj & T?rk?e Altyaz?l?
Kartal Eddie - Eddie the Eagle T?rk?e Dublaj & T?rk?e Altyaz?l?
Film, ?ngiltere tarihindeki en me?hur kayak atlamac? olan Michael Edwards, nam-? de?er Eddie the Eagle’ ?n örnek te?kil eden üstün ba?ar?s?n? anlat?yor. Edwards’?n spora ‘asla ölüm deme’ ya...
 •   Tür : Ya?anm?? Filmler, Biyografi Filmleri, Spor Filmleri
 •   İzlenme: 29
 •   0
    0
 •   Vizyon : 2016
 •   Süre : 106 Dk.
IMDb7.5
Dublaj
1080P
Merkezi ?stihbarat - Central Intelligence T?rk?e Altyaz?l?
Merkezi ?stihbarat - Central Intelligence T?rk?e Altyaz?l?
Lise y?llar?nda fazla kilolar? sebebiyle devaml? dalga geçilen bir ö?renci olan Bob'un ba??na tüm okulun önünde utanç dolu bir an geldi?inde yaln?zca okulun en popüler ö?rencisi Calvin ona y...
 •   Tür : Komedi Filmleri, Aksiyon Filmleri
 •   İzlenme: 15
 •   0
    0
 •   Vizyon : 2016
 •   Süre : 114 Dk.
IMDb6.5
Altyaz?
1080P
Sensiz Olmaz - High Fidelity T?rk?e Dublaj
Sensiz Olmaz - High Fidelity T?rk?e Dublaj
Rob Gordon, Chicago'da eski moda longplay ve 45'lik plaklar satan bir plak dükkan? sahibidir. Batmak üzere olan bu dükkanda en büyük zevki, belli konular? temel alarak 'Top 5' müzik listeleri ...
 •   Tür : M?zikal Filmler, Komedi Filmleri, Dram Filmleri
 •   İzlenme: 31
 •   0
    0
 •   Vizyon : 2000
 •   Süre : 113 Dk.
IMDb7.6
Dublaj
1080P
?kinci Bahar - I?ll See You in My Dreams T?rk?e Dublaj
?kinci Bahar - I?ll See You in My Dreams T?rk?e Dublaj
E?ini kaybettikten sonra hayata yaln?z ba??na devam eden dul bir kad?n ve ayn? zamanda eski bir Kanto ?ark?c?s?, 3 yak?n dostu sayesinde hayata yeniden tutunmaya çal???rken her ya?ta yeni bir ba?lang?ç yap?labilece?inin de f...
 •   Tür : Dram Filmleri
 •   İzlenme: 15
 •   0
    0
 •   Vizyon : 2015
 •   Süre : 92 Dk.
IMDb7.6
Dublaj
1080P
Kap?daki D??man - Enemy at the Gates T?rk?e Dublaj
Kap?daki D??man - Enemy at the Gates T?rk?e Dublaj
Stalingrad sava?? ba?lam??t?r. Askerler bitik duruma dü?mü? ve zorluk çekmektedir. Tüm dünya bu sava??n sonucunu beklemektedir. Aralar?nda bir keskin ni?anc? vard?r. Ünü her tarafa yay?lm?? olan Vassil...
 •   Tür : Sava? Filmleri, Gerilim Filmleri, Aksiyon Filmleri
 •   İzlenme: 22
 •   0
    0
 •   Vizyon : 2001
 •   Süre : 131 Dk.
IMDb7.4
Dublaj
1080P
Son Sava??? - Centurion T?rk?e Dublaj
Son Sava??? - Centurion T?rk?e Dublaj
M.S. 117 y?l?nda Romal?lar?n ?ngiltere’yi i?gali s?ras?nda geçecek olan film Quintus Dias'?n ad?nda bir adam?n öyküsünü anlatacak. General Virilus'un efsanevi 9. Lejyonuna kat?lan genç adam,...
 •   Tür : Sava? Filmleri, Gerilim Filmleri, Macera Filmleri
 •   İzlenme: 17
 •   0
    0
 •   Vizyon : 2010
 •   Süre : 97 Dk.
IMDb6.4
Dublaj
1080P
?nce K?rm?z? Hat - The Thin Red Line T?rk?e Dublaj
?nce K?rm?z? Hat - The Thin Red Line T?rk?e Dublaj
The Thin Red Line (?nce K?rm?z? Hat ) Türkiye de 26 ?ubat 1999 tarihinde vizyona girmi?tir.Yap?m?n dayana?? 1998 y?l?nda bas?lan James Jones'in eseri olmu?tur. II. Dünya Sava?? s?ras?nda bir grup Amerikan askerinin stres dol...
 •   Tür : Biyografi Filmleri, Sava? Filmleri, Gerilim Filmleri
 •   İzlenme: 23
 •   0
    0
 •   Vizyon : 1999
 •   Süre : 170 Dk.
IMDb7.6
Dublaj
1080P
Kas?rga Denizi - The Admiral T?rk?e Dublaj
Kas?rga Denizi - The Admiral T?rk?e Dublaj
1597 y?l?nda Amiral Todo taraf?ndan yönetilen Japon ordusu, Joseon eyaletini ku?at?r. Kral? sinirlendirdi?i için görevden ç?kar?lan Amiral Yi Sun-shin (Min-sik Choi) ise daha önceki görevine geri dön...
 •   Tür : Sava? Filmleri, Aksiyon Filmleri
 •   İzlenme: 16
 •   0
    0
 •   Vizyon : 2014
 •   Süre : 126 Dk.
IMDb7.1
Dublaj
1080P
Ak?nt? - Drift T?rk?e Dublaj
Ak?nt? - Drift T?rk?e Dublaj
Andy ve Jimmy karde?ler Sydney’in deniz k?y?s? kasabas?nda hayat?n? sürdüren sörf tutkusu olan iki karde?tir. Git gide oldukça zorlu dalgalarla sörf yaparak yeteneklerini ilerletirler. Ancak ailesinin madd...
 •   Tür : Spor Filmleri, Dram Filmleri
 •   İzlenme: 24
 •   3
    0
 •   Vizyon : 2013
 •   Süre : 98 Dk.
IMDb6.3
Dublaj
1080P
?l?me Davet - Invitation Only T?rk?e Dublaj & T?rk?e Altyaz?l?
?l?me Davet - Invitation Only T?rk?e Dublaj & T?rk?e Altyaz?l?
Zenginlerin gözünde ezik olarak adland?r?lan fakirler yine zenginleri eylendirmek için kaç?r?l?rlar.. Ama zenginlerin eylencesi i?kence üzerinedir. Partiye kat?lacak zenginlerden bir tanesinin i?i ç?kar...
 •   Tür : Gizem Filmleri, Gerilim Filmleri, Korku Filmleri
 •   İzlenme: 17
 •   0
    0
 •   Vizyon : 2009
 •   Süre : 90 Dk.
IMDb5.9
Dublaj
1080P
Kazanma H?rs? - Any Given Sunday T?rk?e Dublaj
Kazanma H?rs? - Any Given Sunday T?rk?e Dublaj
Tony D'Amato'nun antrenörü oldu?u tak?m?n y?ld?zlar?ndan olan Cap Rooney, bir gün bir maç esnas?nda u?rad??? bir faul sonucunda a??r derecede sakatlan?p spor hayat? sonlan?nca tak?m, oldukça öneml...
 •   Tür : Spor Filmleri, Dram Filmleri
 •   İzlenme: 21
 •   0
    0
 •   Vizyon : 2000
 •   Süre : 156 Dk.
IMDb6.8
Dublaj
Önceki
12345
...
6
Sonraki
  DUBLAJ YABANCI
  NELER OLUYOR Tümünü Gör