• H?zl? ve ?fkeli 3 Tokyo Yar??? - Fast And Farious Tokyo Drift T?rk?e Dublaj
  1080P
  H?zl? ve ?fkeli 3 Tokyo Yar??? - Fast And Farious Tokyo Drift T?rk?e Dublaj
  IMDb6.9
  Dublaj

  H?zl? ve ?fkeli 3 Tokyo Yar??? - Fast And Farious Tokyo Drift T?rk?e Dublaj

   Süre: 104 Dk.

   Vizyon Tarihi: 2006

   0

   0

  Sean ya?amakta oldu?u hayattan hiç mutlu de?ildir ve babas?n?n yoklu?u da buna etki eden unsurlardan biridir. Tek sevdi?i ?ey ise yasalara ayk?r? sokak yar??lar?na kat?lmakt?r. Yapt??? ?eyler yüzünden annesi ile birlikte sürekli ta??nmak zorunda kalan Sean art?k bu yar??larda kaza yapmaya al??m?? ve sürü? konusunda da olduk&cc...
  Fragmanı Eklenmemiş
  Geri Dön Filmi İzle
 • Nab?z 1 - Pulse 1 T?rk?e Dublaj
  480P
  Nab?z 1 - Pulse 1 T?rk?e Dublaj
  IMDb7.2
  Dublaj

  Nab?z 1 - Pulse 1 T?rk?e Dublaj

   Süre: 90 Dk.

   Vizyon Tarihi: 2006

   0

   1

  Bir arkada? grubunun ba??na gelen korkun? olaylar? konu alan filmde, ?ok iyi anla?an bir grup arkada??n i?lerinden biri kendini ?ld?rm??t?r. Josh?un kendini ?ld?rmesi ile ?ok ?z?len ayn? zamandan ?a?k?nl?k ya?ayan grup b?yle bir ?eyi arkada?lar?ndan beklememektedirler. Bir zaman sonra bu arkada? grubu ?len bu arkada?lar?ndan e-mailler al?rlar. B?yle bir ...
  Fragmanı Eklenmemiş
  Geri Dön Filmi İzle
 • Cehenneme Bir Ad?m - The Descent T?rk?e Dublaj
  1080P
  Cehenneme Bir Ad?m - The Descent T?rk?e Dublaj
  IMDb7.9
  Dublaj

  Cehenneme Bir Ad?m - The Descent T?rk?e Dublaj

   Süre: 99 Dk.

   Vizyon Tarihi: 2006

   0

   2

  Ma?ara ini?i i?in bir araya gelen alt? k?z arkada??n ba??ndan ge?en korku dolu bir tatili konu almaktad?r. K?zlar?n ini? yapt?klar? ma?aran?n derinliklerinde kendilerini a? ve vah?i yarat?klar beklemektedir. D??en kayalarda ma?aran?n ??k???n? kapatm??t?r. Labirentimsi bu ma?aradan ??k?? yolu aramaya ba?layan k?zlar, eski s?rlar?n ortaya ??kmas?yla birbirleri...
  Fragmanı Eklenmemiş
  Geri Dön Filmi İzle
 • Raydan ??kanlar - Derailed T?rk?e Dublaj
  1080P
  Raydan ??kanlar - Derailed T?rk?e Dublaj
  IMDb8.0
  Dublaj

  Raydan ??kanlar - Derailed T?rk?e Dublaj

   Süre: 112 Dk.

   Vizyon Tarihi: 2006

   0

   0

  Charles, aile ve i? ya?am?nda adeta tükenmi? bir haldedir. K?zlar?n?n hastal???n?n beklentilerinden ve i?i ile mücadele etmekten yorgun dü?mü?tür. Bir gün Chicago’ya do?ru i?e giderken trende evli bir kad?n olan Lucinda ile tan???r. Aralar?nda ani bir k?v?lc?m olur. Çok geçmeden birlikte yeme?e ç?karla...
  Fragmanı Eklenmemiş
  Geri Dön Filmi İzle
 • Son Umut - Children of Men T?rk?e Dublaj
  720P
  Son Umut - Children of Men T?rk?e Dublaj
  IMDb8.1
  Dublaj

  Son Umut - Children of Men T?rk?e Dublaj

   Süre: 109 Dk.

   Vizyon Tarihi: 2006

   0

   3

  Dünya, 2027: Gelecek için umut gittikçe önemini kaybeden bir kaynak haline dönü?üyor. Son do?an bebe?in üzerinden neredeyse 19 y?l geride kalm?? ve aç?klanamayan evrensel çocuksuzluk her geçen y?l be?eriyet s?n?rlar?n?, gelecekteki tüm haklar?ndan vazgeçirmeye yakla?t?rmaktad?r. &Cc...
  Fragmanı Eklenmemiş
  Geri Dön Filmi İzle
 • ?eytan Marka Giyer - The Devil Wears Prada T?rk?e Dublaj
  720P
  ?eytan Marka Giyer - The Devil Wears Prada T?rk?e Dublaj
  IMDb6.8
  Dublaj

  ?eytan Marka Giyer - The Devil Wears Prada T?rk?e Dublaj

   Süre: 109 Dk.

   Vizyon Tarihi: 2006

   0

   0

  New York’un en tan?nm?? moda dergilerinden Runway’in editörü olan mükemmeliyetçi tak?nt?l? Miranda, kendisine yard?m edeccek asistan aramaktad?r. ?? görü?mesi için ça?r?lan Andrea, büyüleyici moda dünyas? için pek uygun birisi de?ildir. Fakat sadeli?i ile Miranda’y? etk...
  Fragmanı Eklenmemiş
  Geri Dön Filmi İzle
 • Aeon Flux - T?rk?e Dublaj
  1080P
  Aeon Flux - T?rk?e Dublaj
  IMDb7.3
  Dublaj

  Aeon Flux - T?rk?e Dublaj

   Süre: 93 Dk.

   Vizyon Tarihi: 2006

   0

   1

  Günümüzden 500 y?l sonras?. H?zla yay?lan bir virüs dünya üzerindeki birçok insan?n ölümüne neden olur. Bunun üzerine insanlar yal?t?lm?? koloniler kurarak, virüsten korunmaya çal???r.Ailesinin hükümet ajanlar? taraf?ndan öldürülmesi üzerine Aeon Flux intikam a...
  Fragmanı Eklenmemiş
  Geri Dön Filmi İzle
 • ?afak Harekat? - Rescue Dawn T?rk?e Dublaj
  720P
  ?afak Harekat? - Rescue Dawn T?rk?e Dublaj
  IMDb8.0
  Dublaj

  ?afak Harekat? - Rescue Dawn T?rk?e Dublaj

   Süre: 126 Dk.

   Vizyon Tarihi: 2006

   0

   0

  Amerikan Hava Yollar?'nda pilot olan Dieter Dengler, Vietnam Sava??'nda bir uçu? s?ras?nda vurularak dü?ürülür ve bir kampta esir olarak tutulur. Ba?ka sava? esirlerinin de bulundu?u bu kamptan kaçmak için planlar yapan Dieter, her türlü tehlikeyi göze alm??t?r....
  Fragmanı Eklenmemiş
  Geri Dön Filmi İzle
 • Kurt Kapan? - Wolf Creek T?rk?e Dublaj
  1080P
  Kurt Kapan? - Wolf Creek T?rk?e Dublaj
  IMDb7.1
  Altyaz?

  Kurt Kapan? - Wolf Creek T?rk?e Dublaj

   Süre: 99 Dk.

   Vizyon Tarihi: 2006

   0

   2

  Avustralya’n?n terk edilmi? bölgelerinde ya?anan gerçek olaylara dayanmaktad?r. Olaylar, üç üniversite arkada?? olan, Liz (Cassandra Magrath), Kristy (Kestie Morassi) ve Ben (Nathan Phillips)’in, tatil için Wolf Creek Ulusal Park?’ndaki gizemli meteor kraterini görmek üzere parka gitmeleriyle ba...
  Fragmanı Eklenmemiş
  Geri Dön Filmi İzle
 • K?r A?k - Blind Dating T?rk?e Dublaj
  1080P
  K?r A?k - Blind Dating T?rk?e Dublaj
  IMDb8.3
  Dublaj

  K?r A?k - Blind Dating T?rk?e Dublaj

   Süre: 95 Dk.

   Vizyon Tarihi: 2006

   0

   0

  Gözleri görmeyen biri olmas?na ra?men hayatla bar???k yak???kl? ve öz güveni olan biri olan Danny,hintli bir k?za a??k olur.Danny’nin hikayesini izleyecekiniz....
  Fragmanı Eklenmemiş
  Geri Dön Filmi İzle
2006 Yılı Filmleri
1080P
H?zl? ve ?fkeli 3 Tokyo Yar??? - Fast And Farious Tokyo Drift T?rk?e Dublaj
H?zl? ve ?fkeli 3 Tokyo Yar??? - Fast And Farious Tokyo Drift T?rk?e Dublaj
Sean ya?amakta oldu?u hayattan hiç mutlu de?ildir ve babas?n?n yoklu?u da buna etki eden unsurlardan biridir. Tek sevdi?i ?ey ise yasalara ayk?r? sokak yar??lar?na kat?lmakt?r. Yapt??? ?eyler yüzünden annesi ile birlikte ...
 •   Tür :
 •   İzlenme: 8
 •   0
    0
 •   Vizyon : 2006
 •   Süre : 104 Dk.
IMDb6.9
Dublaj
480P
Nab?z 1 - Pulse 1 T?rk?e Dublaj
Nab?z 1 - Pulse 1 T?rk?e Dublaj
Bir arkada? grubunun ba??na gelen korkun? olaylar? konu alan filmde, ?ok iyi anla?an bir grup arkada??n i?lerinden biri kendini ?ld?rm??t?r. Josh?un kendini ?ld?rmesi ile ?ok ?z?len ayn? zamandan ?a?k?nl?k ya?ayan grup b?yle bir ?eyi ...
 •   Tür : Bilim Kurgu Filmleri, Gizem Filmleri, Gerilim Filmleri
 •   İzlenme: 20
 •   1
    0
 •   Vizyon : 2006
 •   Süre : 90 Dk.
IMDb7.2
Dublaj
1080P
Cehenneme Bir Ad?m - The Descent T?rk?e Dublaj
Cehenneme Bir Ad?m - The Descent T?rk?e Dublaj
Ma?ara ini?i i?in bir araya gelen alt? k?z arkada??n ba??ndan ge?en korku dolu bir tatili konu almaktad?r. K?zlar?n ini? yapt?klar? ma?aran?n derinliklerinde kendilerini a? ve vah?i yarat?klar beklemektedir. D??en kayalarda ma?aran?n ??k?...
 •   Tür : Korku Filmleri
 •   İzlenme: 39
 •   2
    0
 •   Vizyon : 2006
 •   Süre : 99 Dk.
IMDb7.9
Dublaj
1080P
Raydan ??kanlar - Derailed T?rk?e Dublaj
Raydan ??kanlar - Derailed T?rk?e Dublaj
Charles, aile ve i? ya?am?nda adeta tükenmi? bir haldedir. K?zlar?n?n hastal???n?n beklentilerinden ve i?i ile mücadele etmekten yorgun dü?mü?tür. Bir gün Chicago’ya do?ru i?e giderken trende evli bir k...
 •   Tür : Dram Filmleri, Gerilim Filmleri
 •   İzlenme: 169
 •   0
    0
 •   Vizyon : 2006
 •   Süre : 112 Dk.
IMDb8.0
Dublaj
720P
Son Umut - Children of Men T?rk?e Dublaj
Son Umut - Children of Men T?rk?e Dublaj
Dünya, 2027: Gelecek için umut gittikçe önemini kaybeden bir kaynak haline dönü?üyor. Son do?an bebe?in üzerinden neredeyse 19 y?l geride kalm?? ve aç?klanamayan evrensel çocuksuzl...
 •   Tür : Bilim Kurgu Filmleri, Gerilim Filmleri, Dram Filmleri
 •   İzlenme: 300
 •   3
    0
 •   Vizyon : 2006
 •   Süre : 109 Dk.
IMDb8.1
Dublaj
720P
?eytan Marka Giyer - The Devil Wears Prada T?rk?e Dublaj
?eytan Marka Giyer - The Devil Wears Prada T?rk?e Dublaj
New York’un en tan?nm?? moda dergilerinden Runway’in editörü olan mükemmeliyetçi tak?nt?l? Miranda, kendisine yard?m edeccek asistan aramaktad?r. ?? görü?mesi için ça?r?lan And...
 •   Tür : Komedi Filmleri, Romantik Filmler, Gen?lik Filmleri
 •   İzlenme: 252
 •   0
    0
 •   Vizyon : 2006
 •   Süre : 109 Dk.
IMDb6.8
Dublaj
1080P
Aeon Flux - T?rk?e Dublaj
Aeon Flux - T?rk?e Dublaj
Günümüzden 500 y?l sonras?. H?zla yay?lan bir virüs dünya üzerindeki birçok insan?n ölümüne neden olur. Bunun üzerine insanlar yal?t?lm?? koloniler kurarak, virüsten korunmaya ...
 •   Tür : Bilim Kurgu Filmleri, Macera Filmleri, Aksiyon Filmleri
 •   İzlenme: 222
 •   1
    0
 •   Vizyon : 2006
 •   Süre : 93 Dk.
IMDb7.3
Dublaj
720P
?afak Harekat? - Rescue Dawn T?rk?e Dublaj
?afak Harekat? - Rescue Dawn T?rk?e Dublaj
Amerikan Hava Yollar?'nda pilot olan Dieter Dengler, Vietnam Sava??'nda bir uçu? s?ras?nda vurularak dü?ürülür ve bir kampta esir olarak tutulur. Ba?ka sava? esirlerinin de bulundu?u bu kamptan kaç...
 •   Tür : Macera Filmleri, Aksiyon Filmleri, Sava? Filmleri
 •   İzlenme: 157
 •   0
    0
 •   Vizyon : 2006
 •   Süre : 126 Dk.
IMDb8.0
Dublaj
1080P
Kurt Kapan? - Wolf Creek T?rk?e Dublaj
Kurt Kapan? - Wolf Creek T?rk?e Dublaj
Avustralya’n?n terk edilmi? bölgelerinde ya?anan gerçek olaylara dayanmaktad?r. Olaylar, üç üniversite arkada?? olan, Liz (Cassandra Magrath), Kristy (Kestie Morassi) ve Ben (Nathan Phillips)’in, t...
 •   Tür : Ya?anm?? Filmler, Gerilim Filmleri, Korku Filmleri
 •   İzlenme: 240
 •   2
    0
 •   Vizyon : 2006
 •   Süre : 99 Dk.
IMDb7.1
Altyaz?
1080P
K?r A?k - Blind Dating T?rk?e Dublaj
K?r A?k - Blind Dating T?rk?e Dublaj
Gözleri görmeyen biri olmas?na ra?men hayatla bar???k yak???kl? ve öz güveni olan biri olan Danny,hintli bir k?za a??k olur.Danny’nin hikayesini izleyecekiniz....
 •   Tür : Komedi Filmleri, Romantik Filmler, Dram Filmleri
 •   İzlenme: 166
 •   0
    0
 •   Vizyon : 2006
 •   Süre : 95 Dk.
IMDb8.3
Dublaj
720P
Teksas Katliam? - Ba?lang?? T?rk?e Dublaj
Teksas Katliam? - Ba?lang?? T?rk?e Dublaj
Gerçek ya?amdan al?nan filmde 1969 y?l? Vietnam Sava?? n?n ba?lang?ç günleriydi. ABD de ölü say?s? felaket boyutlar?nda, kay?tlar? ölçülmez niteliktedir. Askeri canavar? beslemek için g...
 •   Tür : Korku Filmleri, Gerilim Filmleri
 •   İzlenme: 166
 •   0
    0
 •   Vizyon : 2006
 •   Süre : 96 Dk.
IMDb7.8
Dublaj
720P
V For Vendetta - T?rk?e Dublaj
V For Vendetta - T?rk?e Dublaj
V ad?ndaki maskeli bir adam, ?ngiltere halk?n?n korkutularak susturulmas? ile harekete geçer. Halka tekrar özgürlük kazand?rmak için mücadele etmeye ba?lar....
 •   Tür : Fantastik Filmler, Aksiyon Filmleri, Gerilim Filmleri
 •   İzlenme: 202
 •   0
    0
 •   Vizyon : 2006
 •   Süre : 132 Dk.
IMDb8.8
Dublaj
720P
Yeniden Ba?lamak ~ Begin Again T?rk?e Dublaj
Yeniden Ba?lamak ~ Begin Again T?rk?e Dublaj
Unfinished Life - Yeniden Ba?lamak” bir ba???lama hikayesi, kendini ve di?erlerini ba???lama. Hikaye iki grup insana odaklan?yor: Wyoming’in kuzey bat?s?nda bulunan çiftlikte 40 y?ld?r birlikte ya?ayan çiftlik sa...
 •   Tür : Dram Filmleri
 •   İzlenme: 191
 •   0
    0
 •   Vizyon : 2006
 •   Süre : 108 Dk.
IMDb7.6
Dublaj
720P
Sil Ba?tan - Eternal Sunshine of the Spotless Mind T?rk?e Dublaj
Sil Ba?tan - Eternal Sunshine of the Spotless Mind T?rk?e Dublaj
Joel Barish’in kendine göre gayet normal bir k?z arkada?? ve ili?kisi vard?r.2 y?ld?r birlikte oldu?u sevgilisinden bir gün beklenmedik bir haber al?r.K?z arkada?? bir deneye kat?lm??t?r ve haf?zas?n? tamamen sildirmi?...
 •   Tür : Bilim Kurgu Filmleri, Romantik Filmler, Dram Filmleri
 •   İzlenme: 235
 •   0
    0
 •   Vizyon : 2006
 •   Süre : 108 Dk.
IMDb8.4
Dublaj
  DUBLAJ YABANCI
  NELER OLUYOR Tümünü Gör