American Horror Story?nin Ger?e?e Dayanan Hikayeleri

American Horror Story?nin Ger?e?e Dayanan Hikayeleri 21 Eylül 2016

Ger?ek gerilim ba?las?n

Ge?ti?imiz hafta yeni sezonuyla ekranlara geri d?nen American Horror Story, korku ve gerilim konusuna kendince bir yorum katmay? her temas?nda ba?ard?. Dizinin bu denli ba?ar?l? olmas?n?n alt?nda yatan sebepler aras?nda yap?m?n ger?eklikten beslenmesi de var.

Kar??n?zda American Horror Story?nin ger?ek olaylardan esinlenen karaklerleri, olaylar??

Elizabeth Short

American Horror Story: Murder House?ta tan??t???m?z Elizabeth Short, ger?ekte 1947 y?l?nda ?ld?r?len gen? bir oyuncu idi. Seneler i?inde The Black Dahlia olarak an?lmaya ba?lanan Short?un katili hi?bir zaman bulunamad?.

Hem?ire Cinayetleri

Dizinin birinci sezonuna konu olan olaylardan biri de Hem?ire Cinayetleri idi. 1966 y?l?nda Richard Speck Case, hem?ire adaylar?n?n kald??? yurdu basm?? 8 gen? k?za i?kence etmi? ve ?ld?rm??t?.

Kit ve Alma Walker

?kinci sezonda kar??la?t???m?z Kit ve Alma, asl?nda Barney ve Betty Hill idi. ?ift uzayl?lar taraf?ndan ka??r?ld?klar?n? ilan eden ilk insanlard?. 1961 y?l?nda a??klamalar? uzun s?re konu?ulmu?tu.

Dr. Thredson

Zachary Quinto taraf?ndan canland?r?lan Dr. Thredson, 1957 y?l?nda cinayetlerine ba?layan ve kurbanlar?ndan par?alar? evinde dekorasyon malzemesi olarak kullanan Ed Gein?den esinlenmi?ti. Gein daha sonra Psycho ve Kuzular?n Sessizli?i gibi yap?mlara ilham kayna?? oldu.?

Grace

?kinci sezonda tan??t???m?z isimlerden biri olan Grace, 1892 y?l?nda babas? ve ?vey annesini baltayla ?ld?ren Lizzie Borden??n bir uyarlamas? idi.

  • Beğen
    0
  BENZER HABERLER
  NELER OLUYOR Tümünü Gör
  Yorum Alanı 0 Yorum Yapılmış
Misafir
Captcha