Angelina Jolie ile Brad Pitt Ayr?l?yor!

Angelina Jolie ile Brad Pitt Ayr?l?yor! 21 Eylül 2016

2005'ten bu yana birlikte olan, 2014'te evlenen Hollywood'un en g?zde ?ifti Brad Pitt ve Angelina Jolie yollar?n? ay?r?yor. Angelina Jolie'nin avukat? Robert Offer, bo?anma davas?n? a?t?klar?n? do?rularken bo?anma nedeni olarak ?iddetli ge?imsizli?i g?sterdiklerini ve ailenin selameti a??s?ndan en do?ru karar?n bu oldu?unu s?yledi. Jolie ayn? zamanda t?m ?ocuklar?n?n velayetini almak i?in ba?vu...

2005'ten bu yana birlikte olan, 2014'te evlenen Hollywood'un en gözde çifti Brad Pitt ve Angelina Jolie yollar?n? ay?r?yor.

Angelina Jolie'nin avukat? Robert Offer, bo?anma davas?n? açt?klar?n? do?rularken bo?anma nedeni olarak ?iddetli geçimsizli?i gösterdiklerini ve ailenin selameti aç?s?ndan en do?ru karar?n bu oldu?unu söyledi. Jolie ayn? zamanda tüm çocuklar?n?n velayetini almak için ba?vuruda bulundu. Brad Pitt de çocuklar?n?n iyili?inin en önemli konu oldu?unu vurgulad?.

Medyada "Brangelina" olarak da an?lan çiftin üçü biyolojik, üçü evlatl?k alt? çocu?u bulunuyordu. 2005 y?l?n Bay ve Bayan Smith filminin çekimlerinde tan??arak birlikte olmaya ba?layan çift, 2015 y?l?nda Jolie'nin yönetti?i Hayat?n K?y?s?nda (By The Sea) filminde yeniden birlikte kamera kar??s?na geçmi?ti.

Öte yandan çiftin yollar?n? ayr?mas?na neden oldu?u iddia edilen, Brad Pitt'in yeni filmi Müttefik'ten (Allied) rol arkada?? Frans?z y?ld?z Marion Cotillard'?n bu söylentiler nedeniyle ?ok ve üzüntü ya?ad??? bildiriliyor. Cotillard, 2007'den biri Frans?z aktör Guillaume Canet ile birlikte ve çiftin Marcel ad?nda bir erkek çocu?u bulunuyor.

  • Beğen
    0
  BENZER HABERLER
  NELER OLUYOR Tümünü Gör
  Yorum Alanı 0 Yorum Yapılmış
Misafir
Captcha