Bu hafta 4 yeni film vizyonda

Bu hafta 4 yeni film vizyonda 21 Eylül 2016

K?stebek ve Bridget Jones'un Bebe?i haftan?n ?ne ??kan filmleri.

K?STEBEK

IMDb Puan?: 6.5 Orijinal Ad?: Imperium T?r: Gerilim Y?netmen: Daniel Ragussis Oyuncular: Daniel Radcliffe, Burn Gorman, Toni Collette ?lke: ABD KONU: FBI ajan? Nate Foster (Daniel Radcliffe), beyazlar?n ?st?n ?rk oldu?unu ?ng?ren bir ?rg?t? saf d??? b?rakmak i?in gizli g?reve gider. Yava??a bu ?rg?t?n i?erisine s?zan Nate, bir yandan rol?n? iyi oynamaya ?al???rken, bir yandan da kendi de?erlerinden taviz vermemeye ?al???r. FRAGMAN

K?STEBEK SEANSLAR BRIDGET jONES'UN BEBE?? IMDb Puan?: 6.9 Orijinal Ad?: Bridget Jones' Baby T?r: Romantik, Komedi Y?netmen: Sharon Maguire Oyuncular: Ren?e Zelweeger, Colin Firth, Patrick Dempsey ?lke: ?ngiltere KONU: Mark Darcy'den ayr?ld?ktan sonra Bridget Jones'un "sonsuza dek s?recek mutlulu?u" pek de planlad??? gibi gitmez. K?rk k?sur ya??nda ve yeniden bekar biri olarak, Bridget ?st d?zey haber yap?mc?l??? mesle?ine odaklanmaya, etraf?n? eski ve yeni arkada?larla ?evrelemeye karar verir. Bridget ilk kez her ?eyi kontrol alt?na alm??t?r. Yolunda gitmeyen ne olabilir? FRAGMANBRIDGET JONES'UN BEBE?? SEANSLAR KALANDAR SO?U?U T?r: Dram Y?netmen: Mustafa Kara Oyuncular: Haydar ?i?man, Hanife Kara, ?brahim Kuvvet ?lke: Macaristan, T?rkiye KONU: Karadeniz'in bir da? k?y?nde, ailesiyle birlikte ya?ayan Mehmet, bir yandan besledi?i birka? hayvanla g?nl?k ihtiya?lar?n? temin ederken, di?er yandan b?y?k bir tutkuyla da?larda maden rezervi aramaktad?r. Zamanla umutsuz bir ?abaya d?n??en maden arama fikri, Mehmet'in duydu?u bir haberle yerini yeni bir maceraya b?rak?r; Mehmet Artvin'de ger?ekle?tirilecek olan bo?a g?re?lerine kat?lacakt?r. S?radan bir ya?am m?cadelesi gibi g?r?nen bu hik?yenin arka plan?nda dokunakl? bir hayat?n, inceden inceye ?r?len bir m?cadelenin ve do?a, insan, hayvan ili?kisinin naif bir portresi ?izilmektedir. FRAGMANKALANDAR SO?U?U SEANSLAR YILDIZLAR DA KAYAR DAS BORAK T?r: Komedi Y?netmen: Levent G?rge? Oyuncular: Yavuz Se?kin, Altan Erkekli, Veysel Diker ?lke: T?rkiye KONU: Bekir ve Tayfur i?leri hep ters giden iki giri?imci karde?tir. Kurduklar? Cast ajans?yla k???k ?apl? organizasyonlara oyuncu ve dans?? g?ndermektedirler. Fakat i?ler bir t?rl? istedikleri gibi gitmemektedir. En sonunda ses getirecek bir projeye imza atmaya karar verirler. "?nl?lerin Benzerleri yar??mas?" ad?nda bir yar??ma d?zenlerler. O s?rada D?nyaca ?nl? mega star Das Borak'?n t?kenmi?lik sendromuna yakaland???na dair haberler ??kar. Borak'?n organizat?r? H?seyin, konserlerin iptal olaca??n? ??renince mahvolur. Zira bir s?r? konser anla?mas? yap?lm??, milyonlarca lira zarara u?ramak ?zeredir. Tam da o s?rada Benzerler yar??mas? d?zenlemekte olan Bekir ile H?seyin'in yolu kesi?ir. Organizat?r H?seyin, Bekir ve Tayfur'a ??lg?n bir teklif yapar. Bu teklifi kabul eden Bekir ve Tayfur kendilerini r?ya gibi bir maceran?n i?inde bulurlar. FRAGMANYILDIZLAR DA KAYAR DAS BORAK SEANSLAR
  • Beğen
    0
  BENZER HABERLER
  NELER OLUYOR Tümünü Gör
  Yorum Alanı 0 Yorum Yapılmış
Misafir
Captcha