?Pera Film?de Yeni Sezon!

?Pera Film?de Yeni Sezon! 21 Eylül 2016

?Sinematek Ya??yor!?

Pera Film, yeni sezona h?zl? ba?l?yor.?Kad?k?y Belediyesi ve Bo?azi?i ?niversitesi Mithat Alam Film Merkezi i? birli?iyle Sinematek Ya??yor!?50. Y?lda, 50 film?Pera Film kapsam?nda sinemaseverlerle bulu?acak.

28 Eyl?l - 28 Aral?k 2016 tarihleri aras?nda ger?ekle?ecek program?kapsam?nda Pera M?zesi, Caddebostan K?lt?r Merkezi ve Bo?azi?i ?niversitesi Mithat Alam Film Merkezi mekanlar?nda g?sterime giren filmler, aralar?nda yetkin sanat??lar?n, ayd?nlar?n, ??retim ?yelerinin ve bas?n mensuplar?n?n bulundu?u ?nemli isimler taraf?ndan sunuluyor. Sunumlar s?ras?nda usta y?netmenler an?l?rken, ba?yap?tlar?n sinemaya etkisi ve katk?s? bir kez daha tart??maya a??l?yor.

Program kapsam?nda usta sanat??lar Sergey Ayzen?tayn, Fritz Lang, Alain Resnais, Ingmar Bergman, Jean-Luc Godard, Luchino Visconti, Francesco Rosi?ve Andrey Tarkovski?gibi y?netmenlerin filmlerinden derlenen se?ki, 1920?lerden 70?lere ?arp?c? yap?tlar? bir araya getiriyor.

Onat Kutlar an?s?na d?zenlenen programda?Pera M?zesi?ndeki ilk g?sterim, Jean-Luc Godard??n?Nefret?filmi?28 Eyl?l ?ar?amba g?n? saat 19.00?da?Sevin Okyay??n sunumu ile ger?ekle?tiriliyor. 28 Aral?k?a kadar her ?ar?amba ger?ekle?en film g?sterimleri?Genco Erkal,?Do?. Dr. Okan Ormanl?,?Prof. Dr. Feride ?i?eko?lu, F?rat Y?cel, Haydar Erg?len, Prof. Dr. O?uz Makal, Prof. Dr. Zafer Toprak, Ece Temelkuran, F?ruzan, Do?. Dr. Ahmet Kuya??ve??zcan Alper?taraf?ndan sunuluyor.

G?sterim Program?

28 Eyl?l

19:00 Nefret /?Le M?pris / Contempt

Sunum:?Sevin Okyay

5 Ekim

19:00?Potemkin Z?rhl?s??/?Bronenosets Potiomkin

Sunum:?Do?.Dr. Okan Ormanl?

12 Ekim

19:00?Rocco ve Karde?leri?/ Rocco e i suoi fratelli

Sunum:?Prof.Dr. Feride ?i?eko?lu

19 Ekim

19:00?Sevgilim Hiroshima?/ Hiroshima mon amour

Sunum:?F?rat Y?cel

26 Ekim

19:00?Ge?ip Giden ?atana?/ L?Atalante

Sunum:?Haydar Erg?len

2 Kas?m

19:00?Umut?/ Hope

Sunum:?Prof. Dr. O?uz Makal

16 Kas?m

19:00 Konformist?/ Il Conformista / The Conformist

Sunum:?Prof. Dr. Zafer Toprak

7 Aral?k

19:00 Gelin /?Bride

Sunum:?Ece Temelkuran

14 Aral?k

19:00?Persona

Sunum:?F?ruzan

21 Aral?k

19:00?Metropolis

Sunum:?Do?. Dr. Ahmet Kuya?

28 Aral?k

19:00 Ayna?/ Zerkalo / The Mirror

Sunum:??zcan Alper

  • Beğen
    0
  BENZER HABERLER
  NELER OLUYOR Tümünü Gör
  Yorum Alanı 0 Yorum Yapılmış
Misafir
Captcha