• Tarzan Efsanesi - The Legend of Tarzan T?rk?e Dublaj & Altyaz?l?
  720P
  Tarzan Efsanesi - The Legend of Tarzan T?rk?e Dublaj & Altyaz?l?
  IMDb7.5
  Dublaj

  Tarzan Efsanesi - The Legend of Tarzan T?rk?e Dublaj & Altyaz?l?

   Süre: 109 Dk.

   Vizyon Tarihi: 2016

   0

   0

   Ormanlar?n ve hayvanlar?n Tarzan’? olarak bilinen Greystoke Lordu John Clayton art?k sevdi?i kad?nla beraber medeniyet içinde ya?amaktad?r. Ayr?ca meclisin ticari ate?esi olarak görev al?p Kongo’ya davet bile edilmi?tir. Fakat bu davetin arkas?nda alçakça planlar yatmaktad?r. Belçika Kral’?n?n el&ccedi...
  Fragmanı Eklenmemiş
  Geri Dön Filmi İzle
 • Tinker Bell ve Canavar Efsanesi - T?rk?e Dublaj
  1080P
  Tinker Bell ve Canavar Efsanesi - T?rk?e Dublaj
  IMDb7.3
  Dublaj

  Tinker Bell ve Canavar Efsanesi - T?rk?e Dublaj

   Süre: 137 Dk.

   Vizyon Tarihi: 2015

   0

   0

  Tinkerbell ve dostlar?, korkunç bir canavar yuvalar?n? y?kmadan önce onun ortadan kald?r?laca??na emindirler. Fawn perileri korumak amac?yla tüm cesaretini toplar. Ancak bu yarat?k dü?ündükleri gibi korkunç mudur? Kimseyi d?? görünü?üne göre davranmamak gerekti?ine inanan e?lenceli ve yetenekli ...
  Fragmanı Eklenmemiş
  Geri Dön Filmi İzle
 • Alis Harikalar Diyar?nda - Aynan?n ??inden T?rk?e Dublaj
  720P
  Alis Harikalar Diyar?nda - Aynan?n ??inden T?rk?e Dublaj
  IMDb6.4
  Dublaj

  Alis Harikalar Diyar?nda - Aynan?n ??inden T?rk?e Dublaj

   Süre: 108 Dk.

   Vizyon Tarihi: 2016

   0

   0

  Alice Kingsleigh (Mia Wasikowska) babas?n?n pe?inden 3 y?l denizlerde seyahat ettikten sonra Londra'ya dönmek için yola ç?kar. Hayat?n?n devam?nda ne yapaca?? hakk?nda bir fikri yoktur. Bu s?rada buldu?u bir sihirli ayna sayesinde yeniden Harikalar Diyar?'na döner. Alice eski arkada?lar?yla tekrar bulu?ur, fakat Ç?lg?n ...
  Fragmanı Eklenmemiş
  Geri Dön Filmi İzle
 • Kral?n K?l?c? - Final Fantasy XV T?rk?e Dublaj
  1080P
  Kral?n K?l?c? - Final Fantasy XV T?rk?e Dublaj
  IMDb7.1
  Dublaj

  Kral?n K?l?c? - Final Fantasy XV T?rk?e Dublaj

   Süre: 110 Dk.

   Vizyon Tarihi: 2016

   0

   0

  Eos, bir zamanlar sihirli kristallere sahip olmu? uluslar?n s?n?rlara sayg? duyarak beraber ya?ad??? bir gezegen olagelmi?tir. Fakat zaman geçtikçe bu kristaller ortadan yok olmu?, yaln?zca Lucis ulusu, kristalini saklamay? ba?arm??t?r. Bu kristalin gücünü kullanarak i?galcilerden kendilerini korumay? ba?arm??lard?r. Lucis krall?...
  Fragmanı Eklenmemiş
  Geri Dön Filmi İzle
 • Anka?nin Uyan??? - Flight Of The Phoenix T?rk?e Dublaj
  720P
  Anka?nin Uyan??? - Flight Of The Phoenix T?rk?e Dublaj
  IMDb6.0
  Dublaj

  Anka?nin Uyan??? - Flight Of The Phoenix T?rk?e Dublaj

   Süre: 113 Dk.

   Vizyon Tarihi: 2005

   0

   0

  Günümüzde Supernatural dizisinin ba? rol oyuncusu olan Jared Padalecki ve Doktor House ba? rolündeki isim Hugh Laurie’in yer ald??? ba?ar?l? bir aksiyon filmidir. Gobi çölünde uçaklar?n?n dü?mesi üzerine hayatta kalma mücadelesi veren kahramanlar?m?z, kazadan sa? kurtulurlar. Ancak ?imdi de...
  Fragmanı Eklenmemiş
  Geri Dön Filmi İzle
 • Derinlik Sarho?lu?u - The Abyss T?rk?e Dublaj
  1080P
  Derinlik Sarho?lu?u - The Abyss T?rk?e Dublaj
  IMDb7.6
  Dublaj

  Derinlik Sarho?lu?u - The Abyss T?rk?e Dublaj

   Süre: 139 Dk.

   Vizyon Tarihi: 1989

   0

   0

  So?uk Sava? dönemi zamanlar?nda bir Amerikan nükleer denizalt?s? bilinmeyen bir dü?man?n sald?r?s?na maruz kal?r ve deniz taban?na oturur. Amerikan donanmas? yak?nlardaki bir petrol istasyonunun çal??anlar?ndan olay?n nedenini ara?t?rmalar?n? ister ve onlara destek olarak bir özel tim ve yüksek teknolojiyle donat?lm?? bir ara?...
  Fragmanı Eklenmemiş
  Geri Dön Filmi İzle
 • Ninja Kaplumba?alar - G?lgelerin ??inden T?rk?e Dublaj
  720P
  Ninja Kaplumba?alar - G?lgelerin ??inden T?rk?e Dublaj
  IMDb6.2
  Dublaj

  Ninja Kaplumba?alar - G?lgelerin ??inden T?rk?e Dublaj

   Süre: 112 Dk.

   Vizyon Tarihi: 2016

   0

   0

  Kaplumba?alar?n az?l? d??man? Shredder, cezaevine nakledilirken doktor Baxter Stockman??n y?netti?i Foot Clan taraf?ndan ka??r?lmaya ?al???l?r. Bu esnada Shredder farkl? bir boyuta ge?erek Beyin (Krang) ile kar??la??r. Yapt?klar? anla?ma gere?i ?ok g??l? bir mutant bile?enini yan?nda g?t?r?r ve bunu kullanarak nakil arac?nda tan??t??? Rocksteady ve Bebop...
  Fragmanı Eklenmemiş
  Geri Dön Filmi İzle
 • Son Sava??? - Centurion T?rk?e Dublaj
  1080P
  Son Sava??? - Centurion T?rk?e Dublaj
  IMDb6.4
  Dublaj

  Son Sava??? - Centurion T?rk?e Dublaj

   Süre: 97 Dk.

   Vizyon Tarihi: 2010

   0

   0

  M.S. 117 y?l?nda Romal?lar?n ?ngiltere’yi i?gali s?ras?nda geçecek olan film Quintus Dias'?n ad?nda bir adam?n öyküsünü anlatacak. General Virilus'un efsanevi 9. Lejyonuna kat?lan genç adam, Pict ?rk?n? ve liderleri Gorlacon'? yeryüzünden silmek için ordusuyla beraber kuzeye do?ru gitmeye b...
  Fragmanı Eklenmemiş
  Geri Dön Filmi İzle
 • Kaptan Amerika 3 i? Sava? - Captain America 3 Civil War T?rk?e Dublaj
  720P
  Kaptan Amerika 3 i? Sava? - Captain America 3 Civil War T?rk?e Dublaj
  IMDb8.3
  Dublaj

  Kaptan Amerika 3 i? Sava? - Captain America 3 Civil War T?rk?e Dublaj

   Süre: 147 Dk.

   Vizyon Tarihi: 2016

   0

   0

  Bu filmde diger filmlerden farkl? olarak birliktelik degil tam olarak iç sava? ç?kacak. ?u ana kadar kadrosunda Hawkeye, Black Widow, Falcon, Winter Solder, Captain America, Iron Man, Agent 13, Crossbones, Black Panther, bir ihtimal Baron Zemo ve büyük ihtimalle de Spider-Man‘i bar?nd?racak olan Civil War, kahramanlar?m?z?n arka...
  Fragmanı Eklenmemiş
  Geri Dön Filmi İzle
 • Sona Do?ru - All Is Lost T?rk?e Dublaj
  1080P
  Sona Do?ru - All Is Lost T?rk?e Dublaj
  IMDb6.9
  Dublaj

  Sona Do?ru - All Is Lost T?rk?e Dublaj

   Süre: 106 Dk.

   Vizyon Tarihi: 2013

   0

   0

  Hint Okyanusu'nda tek ba??na gezinti yapan bir adam, yat?n?n bir gemi konteyn?r?na çarpmas? üzerine bilincini kaybeder. Uyand???nda bilinci yerinde de?ildir ve kazay? yava? yava? hat?rlamaya ba?lar. Telsiz, radyo ve navigasyon ekipman?n? kaybetmi?tir ve vah?i bir f?rt?nan?n tam ortas?nda kalm??t?r. Teknik donan?mlar? olmadan bir hiç ol...
  Fragmanı Eklenmemiş
  Geri Dön Filmi İzle
Macera Filmleri Kategorisi
720P
Tarzan Efsanesi - The Legend of Tarzan T?rk?e Dublaj & Altyaz?l?
Tarzan Efsanesi - The Legend of Tarzan T?rk?e Dublaj & Altyaz?l?
 Ormanlar?n ve hayvanlar?n Tarzan’? olarak bilinen Greystoke Lordu John Clayton art?k sevdi?i kad?nla beraber medeniyet içinde ya?amaktad?r. Ayr?ca meclisin ticari ate?esi olarak görev al?p Kongo’ya davet bile...
 •   Tür : Macera Filmleri, Aksiyon Filmleri, Macera Filmleri
 •   İzlenme: 5
 •   0
    0
 •   Vizyon : 2016
 •   Süre : 109 Dk.
IMDb7.5
Dublaj
1080P
Tinker Bell ve Canavar Efsanesi - T?rk?e Dublaj
Tinker Bell ve Canavar Efsanesi - T?rk?e Dublaj
Tinkerbell ve dostlar?, korkunç bir canavar yuvalar?n? y?kmadan önce onun ortadan kald?r?laca??na emindirler. Fawn perileri korumak amac?yla tüm cesaretini toplar. Ancak bu yarat?k dü?ündükleri gibi korkun&...
 •   Tür : Aile Filmleri, Macera Filmleri, Aksiyon Filmleri
 •   İzlenme: 6
 •   0
    0
 •   Vizyon : 2015
 •   Süre : 137 Dk.
IMDb7.3
Dublaj
720P
Alis Harikalar Diyar?nda - Aynan?n ??inden T?rk?e Dublaj
Alis Harikalar Diyar?nda - Aynan?n ??inden T?rk?e Dublaj
Alice Kingsleigh (Mia Wasikowska) babas?n?n pe?inden 3 y?l denizlerde seyahat ettikten sonra Londra'ya dönmek için yola ç?kar. Hayat?n?n devam?nda ne yapaca?? hakk?nda bir fikri yoktur. Bu s?rada buldu?u bir sihirli...
 •   Tür : Aile Filmleri, Fantastik Filmler, Macera Filmleri
 •   İzlenme: 6
 •   0
    0
 •   Vizyon : 2016
 •   Süre : 108 Dk.
IMDb6.4
Dublaj
1080P
Kral?n K?l?c? - Final Fantasy XV T?rk?e Dublaj
Kral?n K?l?c? - Final Fantasy XV T?rk?e Dublaj
Eos, bir zamanlar sihirli kristallere sahip olmu? uluslar?n s?n?rlara sayg? duyarak beraber ya?ad??? bir gezegen olagelmi?tir. Fakat zaman geçtikçe bu kristaller ortadan yok olmu?, yaln?zca Lucis ulusu, kristalini saklamay? ...
 •   Tür : Bilim Kurgu Filmleri, Fantastik Filmler, Macera Filmleri
 •   İzlenme: 8
 •   0
    0
 •   Vizyon : 2016
 •   Süre : 110 Dk.
IMDb7.1
Dublaj
720P
Anka?nin Uyan??? - Flight Of The Phoenix T?rk?e Dublaj
Anka?nin Uyan??? - Flight Of The Phoenix T?rk?e Dublaj
Günümüzde Supernatural dizisinin ba? rol oyuncusu olan Jared Padalecki ve Doktor House ba? rolündeki isim Hugh Laurie’in yer ald??? ba?ar?l? bir aksiyon filmidir. Gobi çölünde uçaklar?...
 •   Tür : Macera Filmleri, Aksiyon Filmleri
 •   İzlenme: 9
 •   0
    0
 •   Vizyon : 2005
 •   Süre : 113 Dk.
IMDb6.0
Dublaj
1080P
Derinlik Sarho?lu?u - The Abyss T?rk?e Dublaj
Derinlik Sarho?lu?u - The Abyss T?rk?e Dublaj
So?uk Sava? dönemi zamanlar?nda bir Amerikan nükleer denizalt?s? bilinmeyen bir dü?man?n sald?r?s?na maruz kal?r ve deniz taban?na oturur. Amerikan donanmas? yak?nlardaki bir petrol istasyonunun çal??anlar?ndan olay?...
 •   Tür : Bilim Kurgu Filmleri, Gizem Filmleri, Gerilim Filmleri
 •   İzlenme: 20
 •   0
    0
 •   Vizyon : 1989
 •   Süre : 139 Dk.
IMDb7.6
Dublaj
720P
Ninja Kaplumba?alar - G?lgelerin ??inden T?rk?e Dublaj
Ninja Kaplumba?alar - G?lgelerin ??inden T?rk?e Dublaj
Kaplumba?alar?n az?l? d??man? Shredder, cezaevine nakledilirken doktor Baxter Stockman??n y?netti?i Foot Clan taraf?ndan ka??r?lmaya ?al???l?r. Bu esnada Shredder farkl? bir boyuta ge?erek Beyin (Krang) ile kar??la??r. Yapt?klar? anla...
 •   Tür : Macera Filmleri, Komedi Filmleri, Animasyon Filmleri
 •   İzlenme: 20
 •   0
    0
 •   Vizyon : 2016
 •   Süre : 112 Dk.
IMDb6.2
Dublaj
1080P
Son Sava??? - Centurion T?rk?e Dublaj
Son Sava??? - Centurion T?rk?e Dublaj
M.S. 117 y?l?nda Romal?lar?n ?ngiltere’yi i?gali s?ras?nda geçecek olan film Quintus Dias'?n ad?nda bir adam?n öyküsünü anlatacak. General Virilus'un efsanevi 9. Lejyonuna kat?lan genç adam,...
 •   Tür : Sava? Filmleri, Gerilim Filmleri, Macera Filmleri
 •   İzlenme: 17
 •   0
    0
 •   Vizyon : 2010
 •   Süre : 97 Dk.
IMDb6.4
Dublaj
720P
Kaptan Amerika 3 i? Sava? - Captain America 3 Civil War T?rk?e Dublaj
Kaptan Amerika 3 i? Sava? - Captain America 3 Civil War T?rk?e Dublaj
Bu filmde diger filmlerden farkl? olarak birliktelik degil tam olarak iç sava? ç?kacak. ?u ana kadar kadrosunda Hawkeye, Black Widow, Falcon, Winter Solder, Captain America, Iron Man, Agent 13, Crossbones, Black Panther, bir...
 •   Tür : Bilim Kurgu Filmleri, Macera Filmleri, Aksiyon Filmleri
 •   İzlenme: 13
 •   0
    0
 •   Vizyon : 2016
 •   Süre : 147 Dk.
IMDb8.3
Dublaj
1080P
Sona Do?ru - All Is Lost T?rk?e Dublaj
Sona Do?ru - All Is Lost T?rk?e Dublaj
Hint Okyanusu'nda tek ba??na gezinti yapan bir adam, yat?n?n bir gemi konteyn?r?na çarpmas? üzerine bilincini kaybeder. Uyand???nda bilinci yerinde de?ildir ve kazay? yava? yava? hat?rlamaya ba?lar. Telsiz, radyo ve naviga...
 •   Tür : Macera Filmleri, Dram Filmleri
 •   İzlenme: 30
 •   0
    0
 •   Vizyon : 2013
 •   Süre : 106 Dk.
IMDb6.9
Dublaj
1080P
Warcraft: ?ki D?nyan?n ?lk Kar??la?mas? T?rk?e Dublaj
Warcraft: ?ki D?nyan?n ?lk Kar??la?mas? T?rk?e Dublaj
Azeroth gezegenindeki insan ?rk? ve düzeni tehlikededir. Draenor'da ya?amakta olan Orklar, soylar?n?n bitme tehlikesi ile kar?? kar??ya kal?nca Kara Geçit'ten geçip insanlar?n bulundu?u dyere gelirler. ?nsanlar?...
 •   Tür : Bilim Kurgu Filmleri, Sava? Filmleri, Fantastik Filmler
 •   İzlenme: 45
 •   0
    0
 •   Vizyon : 2016
 •   Süre : 123 Dk.
IMDb7.3
Dublaj
720P
Avc?: K?? Sava?? - The Huntsman Winter?s War
Avc?: K?? Sava?? - The Huntsman Winter?s War
Chris Hemsworth ve Kristen Stewart'?n ba?rolünde oynad??? 2012 yap?m? fantastik aksiyon filmi Pamuk Prenses ve Avc?’n?n devam filmi. Seriye yeni kat?lan Emily Blunt'un Buz Kraliçesi'ni, Jessica Chastain'?...
 •   Tür : Sava? Filmleri, Fantastik Filmler, Macera Filmleri
 •   İzlenme: 66
 •   0
    0
 •   Vizyon : 2016
 •   Süre : 0 Dk.
IMDb6.2
Dublaj
1080P
Labirent 2 Alev Deneyleri - The Maze Runner 2 The Scorch Trials T?rk?e Dublaj
Labirent 2 Alev Deneyleri - The Maze Runner 2 The Scorch Trials T?rk?e Dublaj
Labirent (Maze Runner) serisinin 2. filminde kahramanlar?m?z? çok daha zorlu bir mücadele bekliyor. Labirentten kaçan Thomas ve arkada?lar?, bütün bunlar?n sebebini anlamaya ve WCKD örgütün&...
 •   Tür : Bilim Kurgu Filmleri, Macera Filmleri, Aksiyon Filmleri
 •   İzlenme: 223
 •   0
    0
 •   Vizyon : 2015
 •   Süre : 131 Dk.
IMDb6.4
Dublaj
1080P
Dinozor - Dinosaur T?rk?e Dublaj
Dinozor - Dinosaur T?rk?e Dublaj
Bundan 65 milyon sene öncesinden, ?kinci Zaman?n Son K?sm? diye adland?r?lan dönemin dünyas?ndan bir öykü anlat?yor. Dinozor.Aladar ismindeki Iguanodon türü bir dinozor, henüz kuluçkadayken k...
 •   Tür : Aile Filmleri, Macera Filmleri, Animasyon Filmleri
 •   İzlenme: 289
 •   0
    0
 •   Vizyon : 2001
 •   Süre : 82 Dk.
IMDb6.4
Dublaj
720P
Soysuzlar ?etesi - Inglourious Basterds T?rk?e Dublaj
Soysuzlar ?etesi - Inglourious Basterds T?rk?e Dublaj
Çok sevdi?i ailesinin, Nazi Albay Hans Landa’n?n (Christoph Waltz) taraf?ndan katledilmesine tan?kl?k eden Shosanna Dreyfus (Melanie Laurent) adl? kad?n, katliamdan k?lpay? kurtularak Paris’e kaçar. Orada sin...
 •   Tür : Aksiyon Filmleri, Dram Filmleri, Komedi Filmleri
 •   İzlenme: 139
 •   1
    0
 •   Vizyon : 2009
 •   Süre : 153 Dk.
IMDb8.3
Dublaj
720P
Flicka 3 R?zgar Gibi - Flicka 3 Country Pride T?rk?e Dublaj
Flicka 3 R?zgar Gibi - Flicka 3 Country Pride T?rk?e Dublaj
Di?er k?zlar gibi olmay? seçmeyen Kelly (Kacey Rohl) arkada?lar? taraf?ndan d??lanm??t?r. Fakat tek sorun bu de?ildir. Annesinin i?letmekte oldu?u at çiftli?i iflas?n e?i?indedir ve onu kurtarman?n tek bir yolu vard?r; yakla...
 •   Tür : Aile Filmleri, Macera Filmleri
 •   İzlenme: 124
 •   0
    0
 •   Vizyon : 2012
 •   Süre : 92 Dk.
IMDb4.8
Dublaj
720P
Rambo 2 - Rambo 2 Blood T?rk?e Dublaj
Rambo 2 - Rambo 2 Blood T?rk?e Dublaj
Vietnam gazisi, eski Ye?il Bereli John Rambo’nun mahkumiyeti ona teklif edilen çok tehlikeli bir görevi kabul ederse son bulacakt?r. Albay Trautman, eski talebesini, on y?llard?r Vietnam’da esir tutulan kay?p Ameri...
 •   Tür : Aksiyon Filmleri, Dram Filmleri, Gerilim Filmleri
 •   İzlenme: 309
 •   0
    0
 •   Vizyon : 1982
 •   Süre : 93 Dk.
IMDb8.4
Dublaj
720P
Malefiz - Maleficent T?rk?e Dublaj
Malefiz - Maleficent T?rk?e Dublaj
Küçükken insanlar?n orman krall???na sald?rd?klar?n? gördükten sonra kindar ve ta? kalpli bir kahramana dönü?en peri Malefiz, insanlar?n kral?n?n k?z? olan prenses Aurora’y? lanetler. Fakat Auror...
 •   Tür : Aksiyon Filmleri, Dram Filmleri, Macera Filmleri
 •   İzlenme: 137
 •   0
    0
 •   Vizyon : 2014
 •   Süre : 97 Dk.
IMDb7.0
Dublaj
720P
?z Pe?inde - True Grit T?rk?e Dublaj
?z Pe?inde - True Grit T?rk?e Dublaj
Charles Portis'in 1969 tarihli ilk filmin de uyarland??? roman?ndan tekrar uyarlanacak filmde, babas?n?n bir cinayete kurban gitmesinin ard?ndan i?e “gerçekten yürekli” bir yard?mc? olan Tom Chaney’i alan...
 •   Tür : Dram Filmleri, Macera Filmleri, Western Filmleri
 •   İzlenme: 187
 •   0
    0
 •   Vizyon : 2011
 •   Süre : 110 Dk.
IMDb7.9
Dublaj
720P
Pompeii - T?rk?e Dublaj
Pompeii - T?rk?e Dublaj
2014 Yap?m? 3D Seçenekli ?zleyebileceginiz Harika Bir Yap?m.Ba?rollerinde Emily Browning, Carrie-Anne Moss, Emily Browning Gibi De?erli Oyuncular?n Bulundu?u Pompeii Adl? Filmin Yönetmen Koltu?unda Paul W.S. Anderson Vard?...
 •   Tür : Macera Filmleri, Aksiyon Filmleri
 •   İzlenme: 174
 •   0
    0
 •   Vizyon : 2014
 •   Süre : 85 Dk.
IMDb5.6
Dublaj
ÖncekiSonraki
  DUBLAJ YABANCI
  NELER OLUYOR Tümünü Gör