Sean Penn

  •   Doğum Yeri: Santa Monica, Kaliforniya ABD
  •  Doğum Tarihi: 17 A?ustos 1960
  •   0 Hayranı Var

Sean Penn (d. 17 A?ustos 1960 - Santa Monica, Kaliforniya, ABD) 2 en iyi oyuncu Akademi ödülü sahibi sinema oyuncusu ve film yönetmeni olan Penn ayn? zamanda sinema tarihinin en iyi oyuncular?ndan biri olarak gösterilir.

Rus bir baba ve ?talyan annenin çocu?u olan Sean Penn, çocuk ya?larda sinemaya ilgi duyarak, o dönemin favori ayg?tlar?ndan "Süper 8" denen kameralarla film çekme denemeleri yapt?. Los Angeles Repertory Theater`de oyunculuk e?itimi ald?. ?lk deneyimini Barnaby Jones adl? bir dizide oyunculuk yaparak ya?ad?.

Üne kavu?mas?n? sa?layan; Ridgemont Lisesinde H?zl? Günler (1982) filmindeki Jeff Spicoli rolü oldu. 1985 -1989 y?llar? aras?nda popstar Madonna ile evli kald?.Madonna'n?n ilk kocas?d?r. 1988 yap?m? Renkler adl? filmde yer ald?. 1991'de yönetmenli?e ba?lad?. Ayn? y?l, 1996'da evlenece?i kad?n olan Robin Wright Penn ile birlikte ya?amaya ba?lad?, bu beraberlikten iki çocuklar? oldu.

Toplumsal ve sosyal içerikli filmlerde rol ald?, yönetti. Halen Kaliforniya'da ya?ayan ve bir Frans?z restoran? i?leten Amerika'l? aktör; ABD yönetiminin sert bir muhalifi olup, Irak, ?ran, Venezuela gibi ülkelere "serbest muhabir" olarak ziyaretlerde bulunarak, Amerikan devlet politikas?n?n yanl??l?klar? üzerine ABD halk?na yönelik bilinçlendirme çal??malar? yapmaktad?r.
Penn'in 2008 Cannes Film Festivali'nde jüri ba?kan? olaca?? aç?klanm??t?r. Festival yönetimi taraf?ndan yap?lan aç?klamada, Sean Penn’in ba??ms?z Amerikan sinemas?n? temsil etti?i için jüri heyeti ba?kanl???na seçildi?i söylenmi?tir.[1] 24 02 2008'de yap?lan Elton John'un düzenledi?i AIDS liler için yap?lan yard?m partisine kat?ld?.
Oscar
Aday: En ?yi Erkek Oyuncu, Dead Man Walking (1995)
Aday: En ?yi Erkek Oyuncu, Sweet and Lowdown (1999)
Aday: En ?yi Erkek Oyuncu, I Am Sam (2001)
Kazand?: En ?yi Erkek Oyuncu, Mystic River (2003)
Kazand?: En ?yi Erkek Oyuncu, Milk (2008)

 

Filmografi

Oyuncu olarak:

Yönetmen olarak:

  Sean Penn Resimleri Tümünü Gör
Sean Penn
Sean Penn
Sean Penn
Sean Penn
  Sean Penn Haberleri Tümünü Gör
Voyage of Time'?n fragman? d?nyay? etkiledi01 Eylül 2016
Y?netmen Terrence Malick'in yeni belgeseli Voyage of Time, yay?nlanan fragman?yla b?y?k yank? uyand?rd?....
Haberi Oku   10   0
En iyi 8 dedektiflik filmi08 Eylül 2016
Biribirinden gizemli cinayetleri kendi y?ntemleriyle ara?t?ran dedektiflerin konu oldu?u en iyi 8 filmi listeledik....
Haberi Oku   19   0