• Kartal Eddie - Eddie the Eagle T?rk?e Dublaj & T?rk?e Altyaz?l?
  1080P
  Kartal Eddie - Eddie the Eagle T?rk?e Dublaj & T?rk?e Altyaz?l?
  IMDb7.5
  Dublaj

  Kartal Eddie - Eddie the Eagle T?rk?e Dublaj & T?rk?e Altyaz?l?

   Süre: 106 Dk.

   Vizyon Tarihi: 2016

   0

   0

  Film, ?ngiltere tarihindeki en me?hur kayak atlamac? olan Michael Edwards, nam-? de?er Eddie the Eagle’ ?n örnek te?kil eden üstün ba?ar?s?n? anlat?yor. Edwards’?n spora ‘asla ölüm deme’ yakla??m? tasvir edilir. Eddie kayakla atlamaya ba?laman?n öncesinde birçok spor dal?nda ?ans?n? dener. 1984 K??...
  Fragmanı Eklenmemiş
  Geri Dön Filmi İzle
 • Ertu?rul 1890 - Kainan 1890 T?rk?e Dublaj
  720P
  Ertu?rul 1890 - Kainan 1890 T?rk?e Dublaj
  IMDb7.4
  Dublaj

  Ertu?rul 1890 - Kainan 1890 T?rk?e Dublaj

   Süre: 132 Dk.

   Vizyon Tarihi: 2015

   0

   0

  1887 senesinde Japon heyeti ?stanbul’u ziyaret eder ve ard?ndan Osmanl? firkateyni Ertu?rul da Japonya’ya yola ç?kar. Ertu?rul Japonya’dan geri dönmeye ba?lad??? s?rada kayal?klara çarpar 681 personeliyle beraber sulara gömülür. Sadece 69 ki?i hayatta kal?r ve Japon köylüler onlara sahip ç?...
  Fragmanı Eklenmemiş
  Geri Dön Filmi İzle
 • Bay Calzaghe - T?rk?e Dublaj
  1080P
  Bay Calzaghe - T?rk?e Dublaj
  IMDb7.9
  Dublaj

  Bay Calzaghe - T?rk?e Dublaj

   Süre: 90 Dk.

   Vizyon Tarihi: 2015

   0

   2

  90 dakikal?k belgesel türündeki filmde, spor dünyas?nda çok iyi bir ?öhrete sahip Ünlü boksör Joe Calzaghe'in nas?l boksör oldu?unu ve ?öhret basamaklar?n? nas?l yava? yava? ç?kt???n?, bu zamanlara gelebilmek için çok ?eyden fedakarl?k etti?ini tüm hayat?n? konu alan bir belges...
  Fragmanı Eklenmemiş
  Geri Dön Filmi İzle
 • Derin Sular - The Deep T?rk?e Dublaj
  720P
  Derin Sular - The Deep T?rk?e Dublaj
  IMDb6.8
  Dublaj

  Derin Sular - The Deep T?rk?e Dublaj

   Süre: 95 Dk.

   Vizyon Tarihi: 2012

   0

   1

  Derin Sular 2012 yap?m? drama filmidir. Normal bir insan Kuzey Denizi´nin so?uk sular?na en uzun 15 dk dayanabilir. Ya bir bal?kç?? Güçlü bir adam? Mart 1984´te, dondurucu bir gecede, ?zlanda´n?n güney k?y?s? civar?nda, bir bal?kç? teknesi içindekilerle beraber batar. Mürettebattan Gulli imkan...
  Fragmanı Eklenmemiş
  Geri Dön Filmi İzle
 • Hayat Avc?s? - The Imposter Turkce Dublaj
  720P
  Hayat Avc?s? - The Imposter Turkce Dublaj
  IMDb7.6
  Dublaj

  Hayat Avc?s? - The Imposter Turkce Dublaj

   Süre: 99 Dk.

   Vizyon Tarihi: 2013

   0

   0

  Henüz 13 ya??ndaki Nicholas Barclay, bir nisan günü San Antonio’daki evine giderken, ortadan kaybolur. Ailesi tüm arama çal??malar?na ra?men o?luna ula?amaz, polisten de bir iz ç?kmaz. O?ullar?n?n bir ?ekilde öldü?üne inanan aile 1997’de gelen bir haber ile irkilir… Filmin türü baz...
  Fragmanı Eklenmemiş
  Geri Dön Filmi İzle
 • Mandalina Bah?esi - Mandariinid T?rk?e Dublaj
  720P
  Mandalina Bah?esi - Mandariinid T?rk?e Dublaj
  IMDb8.5
  Dublaj

  Mandalina Bah?esi - Mandariinid T?rk?e Dublaj

   Süre: 87 Dk.

   Vizyon Tarihi: 2013

   0

   1

  Gerçek hikayeden al?nt? olan film, doksanl? y?llardaki Çeçen halk? ile Gürcü halklar?n?n sava?? s?ras?nda ya?ananlardan bir hikaye olu?turmu?tur. Abazya halk? sava??n gelmesi nedeniyle Estonya’ya kaç?p göç der. Fakat köyünü b?rakmayan iki dost vard?r. Marangoz Ivo ve kom?usu bah&ccedi...
  Fragmanı Eklenmemiş
  Geri Dön Filmi İzle
 • Sahtekar - Changeling T?rk?e Dublaj
  720P
  Sahtekar - Changeling T?rk?e Dublaj
  IMDb7.9
  Dublaj

  Sahtekar - Changeling T?rk?e Dublaj

   Süre: 141 Dk.

   Vizyon Tarihi: 2009

   0

   0

  Los Angeles, Mart 1928: Genellikle çal??an s?n?ftan insanlar?n oturdu?u banliyö kesimlerinden birindeyiz. Telefon operatörü olarak çal??an anne Christine Collins (Oscar ödüllü Angelina Jolie), güzel bir cumartesi sabah?nda i?e gitmek üzere evden ayr?l?rken dokuz ya??ndaki o?lu Walter ile vedala??r. Ak?am ...
  Fragmanı Eklenmemiş
  Geri Dön Filmi İzle
 • Citizenfour - T?rk?e Dublaj
  720P
  Citizenfour - T?rk?e Dublaj
  IMDb6.0
  Dublaj

  Citizenfour - T?rk?e Dublaj

   Süre: 114 Dk.

   Vizyon Tarihi: 2015

   0

   0

  NSA ve CIA'de çal??t??? dönemlerde edindi?i çok gizli belgeleri bas?na s?zd?rd?ktan sonra çok tart???lan ve bir daha ülkesine dönemeyen Amerikal? gazeteci Edward Snowden'?n, Citizen Four takma ad?yla gazeteci Laura Poitras'la ileti?ime geçme ve Hong Kong'da kendisiyle yapt??? röportajlar, ger&cc...
  Fragmanı Eklenmemiş
  Geri Dön Filmi İzle
 • Nova Ge?idi - Nova Zembla T?rk?e Dublaj
  720P
  Nova Ge?idi - Nova Zembla T?rk?e Dublaj
  IMDb6.5
  Dublaj

  Nova Ge?idi - Nova Zembla T?rk?e Dublaj

   Süre: 108 Dk.

   Vizyon Tarihi: 2011

   0

   0

  Hollanda çok büyük bask?lar alt?ndan geçti?i zamanlard?r. ?spanya taraf?ndan ekonomik zorda b?rak?l?rlar ve kurtulu?un tek çaresi Hindistan, Çin ve Japonya ile deniz üzerinden ticarettir. ?spanya gemilerine yakalanmadan, kuzey kutbuna yak?n olan Nova Zembla’n?n etraf?ndan dola?malar? gerekir. Gerrit de Veer&rs...
  Fragmanı Eklenmemiş
  Geri Dön Filmi İzle
 • 8 Mile - 8 Mil T?rk?e Dublaj
  1080P
  8 Mile - 8 Mil T?rk?e Dublaj
  IMDb8.2
  Dublaj

  8 Mile - 8 Mil T?rk?e Dublaj

   Süre: 110 Dk.

   Vizyon Tarihi: 2003

   0

   0

  Ya?ad???m?z yer önemli de?il. Kim oldu?umuzun da önemi yok. Hepimizi ku?atan s?n?rlar var. Kimisi gerçek, kimisi sanal… Baz?lar?m?z bu s?n?rlar?n içinde gönüllü olarak ya?ar?z. Bir k?sm?m?z ise s?n?rlarla çevrili ya?amak zorunda kal?r. Ancak baz? insanlar vard?r ki, s?n?rlar? parçalay?p yok etme iht...
  Fragmanı Eklenmemiş
  Geri Dön Filmi İzle
Ya?anm?? Filmler Kategorisi
1080P
Kartal Eddie - Eddie the Eagle T?rk?e Dublaj & T?rk?e Altyaz?l?
Kartal Eddie - Eddie the Eagle T?rk?e Dublaj & T?rk?e Altyaz?l?
Film, ?ngiltere tarihindeki en me?hur kayak atlamac? olan Michael Edwards, nam-? de?er Eddie the Eagle’ ?n örnek te?kil eden üstün ba?ar?s?n? anlat?yor. Edwards’?n spora ‘asla ölüm deme’ ya...
 •   Tür : Ya?anm?? Filmler, Biyografi Filmleri, Spor Filmleri
 •   İzlenme: 29
 •   0
    0
 •   Vizyon : 2016
 •   Süre : 106 Dk.
IMDb7.5
Dublaj
720P
Ertu?rul 1890 - Kainan 1890 T?rk?e Dublaj
Ertu?rul 1890 - Kainan 1890 T?rk?e Dublaj
1887 senesinde Japon heyeti ?stanbul’u ziyaret eder ve ard?ndan Osmanl? firkateyni Ertu?rul da Japonya’ya yola ç?kar. Ertu?rul Japonya’dan geri dönmeye ba?lad??? s?rada kayal?klara çarpar 681 personeli...
 •   Tür : Ya?anm?? Filmler
 •   İzlenme: 21
 •   0
    0
 •   Vizyon : 2015
 •   Süre : 132 Dk.
IMDb7.4
Dublaj
1080P
Bay Calzaghe - T?rk?e Dublaj
Bay Calzaghe - T?rk?e Dublaj
90 dakikal?k belgesel türündeki filmde, spor dünyas?nda çok iyi bir ?öhrete sahip Ünlü boksör Joe Calzaghe'in nas?l boksör oldu?unu ve ?öhret basamaklar?n? nas?l yava? yava? ç...
 •   Tür : Ya?anm?? Filmler, Biyografi Filmleri, Belgesel Filmleri
 •   İzlenme: 53
 •   2
    0
 •   Vizyon : 2015
 •   Süre : 90 Dk.
IMDb7.9
Dublaj
720P
Derin Sular - The Deep T?rk?e Dublaj
Derin Sular - The Deep T?rk?e Dublaj
Derin Sular 2012 yap?m? drama filmidir. Normal bir insan Kuzey Denizi´nin so?uk sular?na en uzun 15 dk dayanabilir. Ya bir bal?kç?? Güçlü bir adam? Mart 1984´te, dondurucu bir gecede, ?zlanda´n?n ...
 •   Tür : Ya?anm?? Filmler, Dram Filmleri
 •   İzlenme: 70
 •   1
    0
 •   Vizyon : 2012
 •   Süre : 95 Dk.
IMDb6.8
Dublaj
720P
Hayat Avc?s? - The Imposter Turkce Dublaj
Hayat Avc?s? - The Imposter Turkce Dublaj
Henüz 13 ya??ndaki Nicholas Barclay, bir nisan günü San Antonio’daki evine giderken, ortadan kaybolur. Ailesi tüm arama çal??malar?na ra?men o?luna ula?amaz, polisten de bir iz ç?kmaz. O?ullar?n?n b...
 •   Tür : Biyografi Filmleri, Belgesel Filmleri, Ya?anm?? Filmler
 •   İzlenme: 171
 •   0
    0
 •   Vizyon : 2013
 •   Süre : 99 Dk.
IMDb7.6
Dublaj
720P
Mandalina Bah?esi - Mandariinid T?rk?e Dublaj
Mandalina Bah?esi - Mandariinid T?rk?e Dublaj
Gerçek hikayeden al?nt? olan film, doksanl? y?llardaki Çeçen halk? ile Gürcü halklar?n?n sava?? s?ras?nda ya?ananlardan bir hikaye olu?turmu?tur. Abazya halk? sava??n gelmesi nedeniyle Estonya’ya k...
 •   Tür : Dram Filmleri, Sava? Filmleri, Ya?anm?? Filmler
 •   İzlenme: 171
 •   1
    0
 •   Vizyon : 2013
 •   Süre : 87 Dk.
IMDb8.5
Dublaj
720P
Sahtekar - Changeling T?rk?e Dublaj
Sahtekar - Changeling T?rk?e Dublaj
Los Angeles, Mart 1928: Genellikle çal??an s?n?ftan insanlar?n oturdu?u banliyö kesimlerinden birindeyiz. Telefon operatörü olarak çal??an anne Christine Collins (Oscar ödüllü Angelina Jolie), g...
 •   Tür : Dram Filmleri, Gizem Filmleri, Ya?anm?? Filmler
 •   İzlenme: 154
 •   0
    0
 •   Vizyon : 2009
 •   Süre : 141 Dk.
IMDb7.9
Dublaj
720P
Citizenfour - T?rk?e Dublaj
Citizenfour - T?rk?e Dublaj
NSA ve CIA'de çal??t??? dönemlerde edindi?i çok gizli belgeleri bas?na s?zd?rd?ktan sonra çok tart???lan ve bir daha ülkesine dönemeyen Amerikal? gazeteci Edward Snowden'?n, Citizen Four takma a...
 •   Tür : Belgesel Filmleri, Ya?anm?? Filmler
 •   İzlenme: 194
 •   0
    0
 •   Vizyon : 2015
 •   Süre : 114 Dk.
IMDb6.0
Dublaj
720P
Nova Ge?idi - Nova Zembla T?rk?e Dublaj
Nova Ge?idi - Nova Zembla T?rk?e Dublaj
Hollanda çok büyük bask?lar alt?ndan geçti?i zamanlard?r. ?spanya taraf?ndan ekonomik zorda b?rak?l?rlar ve kurtulu?un tek çaresi Hindistan, Çin ve Japonya ile deniz üzerinden ticarettir. ?spanya...
 •   Tür : Dram Filmleri, Ya?anm?? Filmler
 •   İzlenme: 272
 •   0
    0
 •   Vizyon : 2011
 •   Süre : 108 Dk.
IMDb6.5
Dublaj
1080P
8 Mile - 8 Mil T?rk?e Dublaj
8 Mile - 8 Mil T?rk?e Dublaj
Ya?ad???m?z yer önemli de?il. Kim oldu?umuzun da önemi yok. Hepimizi ku?atan s?n?rlar var. Kimisi gerçek, kimisi sanal… Baz?lar?m?z bu s?n?rlar?n içinde gönüllü olarak ya?ar?z. Bir k?sm?m?z is...
 •   Tür : Biyografi Filmleri, Ya?anm?? Filmler
 •   İzlenme: 337
 •   0
    0
 •   Vizyon : 2003
 •   Süre : 110 Dk.
IMDb8.2
Dublaj
720P
Amerikan Gangsteri - American Gangster T?rk?e Dublaj
Amerikan Gangsteri - American Gangster T?rk?e Dublaj
New York’un önde gelen suç patronlar?ndan birisinin ?oförlü?ünü yapan Frank Lucas’?n varl???ndan patronu ölene kadar hiç kimsenin haberi yoktur. Ancak patronunun aniden ölü...
 •   Tür : Gerilim Filmleri, Ya?anm?? Filmler
 •   İzlenme: 181
 •   0
    0
 •   Vizyon : 2008
 •   Süre : 176 Dk.
IMDb8.5
Dublaj
720P
Zoraki Misafir - Un Cuento Chino T?rk?e Dublaj
Zoraki Misafir - Un Cuento Chino T?rk?e Dublaj
Jun Arjantin’e yerle?meye karar verir ancak bu yerle?im onun iste?i ile de?il çok garip bir ?ekilde gerçekle?ir. Arjantin ilk etapta onu çok da s?cak kar??lamaz ve zor bir dönemin kendisini bekledi?ini d&uu...
 •   Tür : Komedi Filmleri, Ya?anm?? Filmler
 •   İzlenme: 197
 •   1
    0
 •   Vizyon : 2011
 •   Süre : 93 Dk.
IMDb7.2
Dublaj
720P
Rehine - Alpha Dog T?rk?e Dublaj
Rehine - Alpha Dog T?rk?e Dublaj
Öfkesi her zaman burnunda uyu?turucu tüccar? Jake Mazursky (Ben Foster), Johnny Truelove’a olan borcunu ödemekte ba?ar?s?z kal?nca San Fernando Vadisinde sinirler gerilir ve bölgede egemenlik mücadelesi h?zl...
 •   Tür : Dram Filmleri, Ya?anm?? Filmler
 •   İzlenme: 178
 •   0
    0
 •   Vizyon : 2007
 •   Süre : 122 Dk.
IMDb7.8
Dublaj
720P
Sosyal A? - The Social Network T?rk?e Dublaj
Sosyal A? - The Social Network T?rk?e Dublaj
The Social Network,Facebook ’un kurucusu Mark Zuckerberg’in hayat hikayesini ve ünlü sosyal payla??m sitesinin kurulma a?amalar?n? anlat?yor....
 •   Tür : Biyografi Filmleri, Ya?anm?? Filmler
 •   İzlenme: 311
 •   2
    0
 •   Vizyon : 2010
 •   Süre : 120 Dk.
IMDb8.1
Dublaj
720P
Ya?amak ??in - Alive T?rk?e Dublaj
Ya?amak ??in - Alive T?rk?e Dublaj
Ya?anm?? olaylardan konu edinen bu filmde uruguayl? bir rugby tak?m?n?n oyuncular?n?n bulundu?u uçak And da?lar?na dü?er. Uçak da?a çarpt?ktan sonra yolcular?n bir k?sm? ölür ancak ço?u sa? olara...
 •   Tür : Ya?anm?? Filmler, Gerilim Filmleri, Dram Filmleri
 •   İzlenme: 286
 •   3
    0
 •   Vizyon : 1993
 •   Süre : 120 Dk.
IMDb7.0
Dublaj
720P
Piyanist - The Pianist T?rk?e Dublaj
Piyanist - The Pianist T?rk?e Dublaj
Wladyslaw Szpilman, sava? patlak verdi?inde 27 ya??ndayd? ve Polonya'n?n gelece?i en parlak konser piyanistlerinden biriydi. Luftwaffe'de radyo istasyonu bombaland???nda Chopin'in C minor Nocturne'nü çal?yordu....
 •   Tür : Ya?anm?? Filmler, Dram Filmleri
 •   İzlenme: 567
 •   1
    0
 •   Vizyon : 2003
 •   Süre : 150 Dk.
IMDb8.7
Dublaj
1080P
Kurt Kapan? - Wolf Creek T?rk?e Dublaj
Kurt Kapan? - Wolf Creek T?rk?e Dublaj
Avustralya’n?n terk edilmi? bölgelerinde ya?anan gerçek olaylara dayanmaktad?r. Olaylar, üç üniversite arkada?? olan, Liz (Cassandra Magrath), Kristy (Kestie Morassi) ve Ben (Nathan Phillips)’in, t...
 •   Tür : Ya?anm?? Filmler, Gerilim Filmleri, Korku Filmleri
 •   İzlenme: 240
 •   2
    0
 •   Vizyon : 2006
 •   Süre : 99 Dk.
IMDb7.1
Altyaz?
720P
Lizzie Borden - Took an Axe T?rk?e Dublaj
Lizzie Borden - Took an Axe T?rk?e Dublaj
Bugün bile çözümlenememi? 1892 y?l?nda ya?anm?? gerçek bir olaydan uyarlamad?r…Lizzie Borden Davas?, Amerikan kamuoyunu uzun süre me?gul eden bir cinayet soru?turmas?d?r.Anne ve babas?n? baltayla d...
 •   Tür : Gizem Filmleri, Ya?anm?? Filmler, Dram Filmleri
 •   İzlenme: 169
 •   1
    0
 •   Vizyon : 2014
 •   Süre : 91 Dk.
IMDb6.6
Dublaj
720P
Zafere H?cum - Rush T?rk?e Dublaj
Zafere H?cum - Rush T?rk?e Dublaj
1976 y?l?nda gerçekle?en Alman Grand Prix yar???nda Niki Lauda’n?n kulland??? Ferrari ikinci round’un sonunda ya?ad??? bir sorun nedeniyle yar?? d??? kal?r ve birincilik ezeli rakibi James Hunt’a gider. Bu kaza so...
 •   Tür : Aksiyon Filmleri, Aile Filmleri, Spor Filmleri
 •   İzlenme: 267
 •   0
    0
 •   Vizyon : 2013
 •   Süre : 123 Dk.
IMDb8.2
Dublaj
1080P
Tanr? Kent - City Of God T?rk?e Dublaj
Tanr? Kent - City Of God T?rk?e Dublaj
Rocket ve ?v?r z?v?r Ze, Tanr?kent´te ya?ayan iki gençtir. Suç dünyas?nda kendine bir dünya edinebilecek zihniyete ve fiziki güçe ehil olmayan Rocket, çocuklu?undan beri bir foto?rafhan...
 •   Tür : Dram Filmleri, Aile Filmleri, Ya?anm?? Filmler
 •   İzlenme: 225
 •   1
    0
 •   Vizyon : 2003
 •   Süre : 130 Dk.
IMDb8.7
Dublaj
Önceki
12
Sonraki
  DUBLAJ YABANCI
  NELER OLUYOR Tümünü Gör